กลับ
การก่อสร้าง/การตกแต่ง, อสังหาริมทรัพย์
วันนี้
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การก่อสร้าง/การตกแต่ง, อสังหาริมทรัพย์
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
7 - 15 ปี
นนทบุรี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
Competitive

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- กำหนดกลยุทธ์และวางแผนงานทรัพยากรบุคคล การวางแผนกำลังคน ให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร
- วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าของพนักงานทุกคนให้ดีขึ้น
- วิเคราะห์ และดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทรัพยากรบุคคล เช่น โครงสร้างตำแหน่งงาน, การวางแผนกำลังคน, การสรรหาพนักงาน, การเพิ่มศักยภาพบุคคลากร, แรงงานสัมพันธ์, สวัสดิการต่างๆ ฯลฯ
- ติดตามข้อมูลกฎหมายแรงงาน และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และนำไปปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับบริษัท
- บริหารและให้คำปรึกษาทีมทรัพยากรบุคคล ให้เกิดประสิทธิภาพสูง มีมาตรฐานในการดำเนินงาน
- ควบคุมและตรวจสอบ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ต่างๆ และสวัสดิการ
- บริหารจัดการความเรียบร้อยสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร
- ให้คำปรึกษาแก่หัวหน้างาน และพนักงานในรายละเอียดงานทางด้านทรัพยากรบุคคล

คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี
- จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ในการบริหารคนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ทำงานในสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HRD, HRM) 10 ปีขึ้นไป
-มีประสบการณ์ในระดับรองผู้จัดการหรือผู้จัดการอย่างน้อย 3 ปี
- มีทักษะในการวางแผนกลยุทธ์ มีวิสัยทัศน์ มีทักษะการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวที่ดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ 
- มีความรู้และประสบการณ์ในงานแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
-มีประสบการณ์ในเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน 
-มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
- ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ เวลา 08:00-17:00น. (หยุดเสาร์เว้นเสาร์) *บริษัทมีนโยบายในการจะปรับวันหยุดทุกเสาร์ในอนาคต


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าเทอมบุตร/ค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่
- ประกันสังคม
- สิทธิ์เช่า/ซื้อ เพลิน เพลิน คอนโดฯ ในราคาพนักงาน
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบิกค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจาก ประกันสังคม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสอายุงาน

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 7 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
วิเศษสุด
4.8
4.8
4.2
4.7
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
ธุรการ
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
งานท้าทาย เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ทุกสิ่ง
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
18/09/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
18/09/2023
บริษัท วิถีไทย เรียลเอสเตท จำกัด
บริษัท วิถีไทย เรียลเอสเตท จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate developer) โครงการเพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม ซึ่งเป็นที่พักอาศัยประเภท Low Rise ไม่เกิน 8 ชั้นในเขตจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี ที่อยู่อาศัยที่เน้นแนวคิดเรื่องคุณค่าในการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง จากประสบการณ์ในด้านงานก่อสร้างกว่า 20 ปี โดยมีนโยบายหลักคือ

1.ความสบายใจในการทํางาน ทํางานเป็นทีม มีทัศนคติทีดีต่อบริษัทและเพื่อนร่วมงาน ช่วยเหลือกันและเปิดรับฟังความคิดเห็น

2.โอกาสในการก้าวหน้าและพัฒนางานตามความสามารถ ซึ่งบริษัทกำลังอยู่ในช่วงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ต้องการหาทีมงานคุณภาพที่ต้องการความก้าวหน้าในการทํางานเข้าร่วมทีม 

โครงการที่ผ่านมาของบริษัท

- เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม มากกว่า 20 โครงการในจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี (ติวานนท์/ปากเกร็ด/เมืองปทุมฯ/บางบัวทอง/รังสิต-เวิร์คพอยท์-ฟิวเจอร์พาร์ค/สามัคคี/แจ้งวัฒนะ/สนามบินน้ำ/ราชพฤกษ์/พระราม 7/พระราม 5)
- เพลิน เพลิน เรสซิเดนซ์ ปทุมธานี
บริษัท วิถีไทย เรียลเอสเตท จำกัด
ที่อยู่
69/56 Moo 1, Tumbol Banmai, Amphur Pakkred, Nonthaburi 11120
โทรศัพท์
0-2961-3733 Fax 0-2961-3733
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน