กลับ
การก่อสร้าง/การตกแต่ง, การผลิต
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การก่อสร้าง/การตกแต่ง, การผลิต
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 10 ปี
กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ
ปริญญาตรี
20,000 - 30,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ตรวจสอบความถูกต้องของ Time attendance, OT และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

- จัดทำเงินเดือน โดยใช้โปรแกรม excel (จำนวนพนักงาน 60 คน) รวมถึงสลิปเงินเดือน

- ยื่นเงินสมทบประกันสังคม แจ้งเข้า-ออกจากระบบประกันสังคม ประกันกลุ่ม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- ยื่นภาษี ภงด.ประเภทต่างๆและจัดทำรายงานสรุป

- จัดทำแบบประเมินผลการทำงานของพนักงานรายปี

- จัดทำ Job description ตามความต้องการ และสรรหาบุคคลที่ตรงความต้องการได้อย่างเหมาะสม

- ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง/เดินทาง/ค่าโทรศัพท์ของพนักงาน และจัดทำรายงาน

- ตรวจสอบการเบิกใช้วัสดุสิ้นเปลืองในสำนักงานและการยืมสินทรัพย์สำนักงาน


คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุ 26-35 ปี

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างคล่องแคล่ว

- มีทักษะฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และเรียนรู้ได้เร็วสวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จำกัด
บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Thaiprasert Group consists of two companies ; Thaiprasert Advertising company limited and Panachai Engineering (1998)
ที่อยู่
30 ซอยบางนา-ตราด 20 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ชื่อผู้ติดต่อ
Pimsiri
โทรศัพท์
082-914-4969
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน