กลับ
บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

HR Section Head ประจำกรุงเทพ

เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
ด่วนมาก!
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่, การก่อสร้าง/การตกแต่ง
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่, การก่อสร้าง/การตกแต่ง
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กทม. (พระโขนง)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. Set goals, strategies and plan operations in line with the company's policies.
 2. Analyze and optimize human resource operations. (Job structure, manpower allocation, recruitment, personnel potential enhancement, labor relations, various welfare, etc.) to support long-term growth
 3. Prepare a plan to develop personnel potential. Management of training and development, including the creation of competencies suitable for job positions
 4. Consider planning recruitment and selection of personnel according to the request of various departments.
 5. Consider annual training plans. And supervise the training / evaluation according to the plan.
 6. Plan and develop employee performance evaluation.
 7. Define job responsibilities (JD) in the relevant section.
 8. Report performance and progress to the supervisor. Responsible for other tasks As assigned by the supervisor
 9. Taking care of HR work as a whole company
 10. Responsible for all hr work in Bangkok areaคุณสมบัติ
 1. อายุ 35 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิ ปริญญาตรี (สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 3. มีความรู้ทางด้าน HRM และ HRD และงานระบบกลยุทธ์เป็นอย่างดี
 4. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป 
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีทักษะในการสื่อสารสามารถทำงานเป็นทีมได้
 6. มีความรู้ในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel, Word, Power Point, Outlook
 7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 8. หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. มีประสบการณ์บริหารงานพนักงานบนฝั่ง และนอกฝั่ง (Onshore,Offshore)
 10. หากมีประสบการณ์ใน Oil & Gas จะพิจารณาเป็นพิเศษสวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยกรณีสมรส
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
above standard
4.5
4.2
2.2
4.5
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.6
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.6
4.6
4.2
4.0
4.5
พนักงานมีอัธยาศัยดี ผู้ใหญ่เป็นกันเอง
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
14/03/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
14/03/2023
บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Vision:

Become the most admired Energy service contractor in ASEAN by 2020


Policy :
We strive to fulfill the needs and expectations of our customers, in a safe and socially accountable way, with care for the environment, ensuring compliance, and sustainable improments whilst taking into account of all interested parties
Fabrication & Construction for Oil and Gas Mining and Service Industries.

    - All types of Welding Processes
    - Pipe System Fabrication.
    - Modulerised Packages, for Pipe rack and Processing Equipment.
    - Shop Fabrication for Super Duplex, Duplex and Stainless Steel Piping
    - Plate Rolling Capacity with Full Width Plate.
    - Jacket and Topsides Fabrication and Construction.
    - Modularized Packages, for Pipe Rack and Processing Equipment.
    - Load Out and Transport
    - Design Engineering, Piping
    - System, Pressure Vessel, Steelwork.
    - Design Review
    - Production Shop Detailing
    - Purchasing and Procurement
    - Manpower Supply
    - Welding Procedure Preparation and Review
    - Mechanical, Piping, Structural Steel and Pressure Vessel, Tankบริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ที่อยู่
53/2 ถนนสุขุมวิท 64 ซอย โรงเรียนพงษ์เวชอนุสรณ์ แยก 6-3 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์
0-2078-1636 ต่อ 802
เว็ปไซต์
แบ่งปัน