กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูลความจำเป็นในการฝึกอบรมร่วมกับผู้จัดการสายงาน
 • วางแผนการจัดฝึกอบรมทั้งในรูปแบบ Online และ Off-line ติดตามการเรียนรู้ และจัดทำแบบประเมินผลการฝึกอบรม
 • คิด วางแผนและจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ ที่จะใช้ในกิจกรรม เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง เช่น Take-away gift, LMS / VDO
 • จัดเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการฝึกอบรม พัฒนาสื่อการสอน เช่น สไลด์ PPT, คู่มือ, แบบฝึกหัด, แบบทดสอบ ทั้ง Online และ Off-line รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น Roll-up, Backdrop, อุปกรณ์สำหรับเล่นกิจกรรม
 • รวบรวมและสรุป Learning Engagement ของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลเชิงสถิติ
 • Monitor การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม รวมถึงการจัดทำรายงาน Learning Engagement
 • ทำงานร่วมกับ (Co-operate) ผู้จัดการหน่วยงานอื่นๆ ในการวางแผนการจัดฝึกอบรม วางแผนและดำเนินการ Implement โปรแกรมพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
 • ติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ และจัดทำรายงาน เช่นโปรแกรมภาษาอังกฤษ และกิจกรรมการเรียนรู้
 • จัดเก็บข้อมูล รวบรวมอย่างเป็นระบบ ทั้งในรูปแบบ Soft File และ Hard Copy วางรูปแบบเพื่อจัดทำรายงานและนำเสนอ HRD Monthly Report และ HRD Scorecard

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ การบริหารงานบุคคล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานด้านฝึกอบรม อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถจัดทำ Pivot & VLOOKUP ในการดึงข้อมูลใน Excel ได้ดี

สวัสดิการ
- Dental insurance
- Life insurance
- Medical insurance
- Performance bonus
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- มีเงินเดือนประจำ
- มีโบนัสประจำปี
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 16 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
3.8
4.2
3.6
3.8
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
บริการลูกค้า
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
รายได้ดีและได้พัฒนางานพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
22/11/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
22/11/2022
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม โค้ก แฟนต้า สไปรท์ ชเวปส์ เอแอนด์ดับบลิว มินิท เมท และน้ำทิพย์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2502 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด มุ่งมั่นผลิตเครื่องดื่ม คุณภาพระดับโลก เพื่อมอบความสดชื่นดับกระหาย พร้อมทั้งสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมให้กับชาวไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามวิสัยทัศน์

"เราต้องเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ได้รับการยกย่องในสังคมไทย"

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเป็นครอบครัวเดียวกับเรา หากคุณพร้อมที่จะก้าวเข้ามาและเติบโตไปกับ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่อยู่
214 Moo 5,Thai Nam Thip Bldg., North Park, Vibhavadirangsit Road, Thungsonghong, Laksi, Bangkok 10210
ชื่อผู้ติดต่อ
HR Department
โทรศัพท์
0-2984-2000
เว็ปไซต์
แบ่งปัน