กลับ
02/10/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 10 ปี
นนทบุรี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • สรรหาทีมงานคุณภาพมาร่วมงานกับบริษัท วางแผนกลยุทธในการสรรหาเพื่อดึงดูด Talented
  • เพิ่ม/ หาช่องทางด้านการสรรหา เพื่อให้มีผู้สมัครงานที่ตรงกับสายงานเพิ่มมากขึ้นผ่านช่องทางต่าง ๆ
  • เพิ่มหรืออัพเดทตำแหน่งงานว่างทางช่องทาง LinkedIn, website บริษัท, Outsource หรือ Social media ต่าง ๆ
  • คัดเลือกผู้สมัครจากช่องทางต่าง ๆ และนัดหมายสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน จนจบกระบวนการสรรหา และคัดเลือก (Prescreen/ Interview/ Shortlist/ Negotiation/ Offer)
  • จัดทำ/ ดำเนินการ Employer Branding, Job Fair, and Campus Tour กับแหล่ง/ ช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และองค์กรเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
  • อัพเดทการสรรหาให้กับทีมงาน และเก็บข้อมูลจากทีมงาน เพื่อนำมาปรับปรุง Job Description ให้เหมาะสม
  • เข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นที่ปรึกษาระบบพี่เลี้ยงให้กับหน่วยงาน เพื่อช่วยให้พนักงานใหม่สามารถปฎิบัติงาน และปรับตัวเข้ากับทีมงานได้ตามแผนการทดลองงาน
  • ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ/สนันสนุน เกี่ยวกับตัวชี้วัดผลงาน ระบบประเมินผลงาน (PMS/ OKRs) มีร่วมในวางแผนการจัดทำ career path และแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร
  • เข้าไปมีส่วนร่วมในเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และให้คำปรึกษา/ สนันสนุนให้ทุกหน่วยงานมีความสามารถในการเพิ่มพูนศักยภาพด้านทรัพยากรบุคคล
  • ดำเนินการ Exit interview เพื่อรับทราบปัญหา และนำกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลมาทำการวิเคราะห์ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานและหรือองค์กรในอนาคต
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานสรรหา และหรืองานด้าน HRM และ HRD 5-10 ปี ขึ้นไป (Full cycle of Recruitment หรือ Head Hunting)
  • หากมีประสบการณ์ด้าน Tech/IT Recruitment/Media และ Content จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ศึกษาค้นหาช่องทางใหม่ ๆ ในการหาบุคลากรอยู่ตลอดเวลา
  • มีบุคลิกภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มี Service Mind มีทัศนคติต่องานดี

  สวัสดิการ

  • มี Notebook ให้ใช้ทำงาน หน้าจอทำงานใหญ่ๆ
  • วันหยุดลาพักร้อน 8 - 12 วัน/ปี
  • Group Insurance
  • Project Party/ Outing / Outdoor team building (ตามวาระต่าง ๆ)
  • เงินพิเศษหากไม่หยุดเลย ในเดือน 1,500 บาท
  • Provident Fund

  สวัสดิการ
  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันสังคม
  - โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

  logoHR.png
  รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
  คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
  above standard
  4.5
  4.2
  3.7
  4.2
  ฟังเสียงจากพนักงาน

  logourl
  4.3
  วิศวกร
  >1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
  4.3
  4.3
  4.2
  4.0
  4.2
  งานสายตรงมีความคิดริเริ่ม
  การลาพักร้อน
  อนุมัติการลาง่าย
  สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
  5/5
  ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
  4/5
  ชั่วโมงทำงานต่อวัน
  8
  ความท้าทาย
  4/5
  โอกาสสร้างผลงาน
  4/5
  ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
  5/5
  ระบบบริหารจัดการทันสมัย
  4/5
  การขึ้นเงินเดือน
  2%
  โบนัสต่อปี
  3
  พอใจสวัสดิการ
  4/5
  ระดับรายได้
  กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
  สังคมดีในบริษัท
  4/5
  การเมือง
  น้อย
  ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
  4/5
  การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
  5/5
  22/05/2023
  การลาพักร้อน
  อนุมัติการลาง่าย
  สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
  5/5
  ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
  4/5
  ชั่วโมงทำงานต่อวัน
  8
  ความท้าทาย
  4/5
  โอกาสสร้างผลงาน
  4/5
  ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
  5/5
  ระบบบริหารจัดการทันสมัย
  4/5
  การขึ้นเงินเดือน
  2%
  โบนัสต่อปี
  3
  พอใจสวัสดิการ
  4/5
  ระดับรายได้
  กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
  22/05/2023
  บริษัท อีเว้นท์ไทย จำกัด
  บริษัท อีเว้นท์ไทย จำกัด
  เกี่ยวกับบริษัท
  บริษัท อีเว้นท์ไทย จำกัด
  - บริการระบบลงทะเบียนออนไลน์ (Online Registration) 
  - ระบบบริหารและจัดการงานแสดงสินค้า (Event Management System)
  - ออกแบบกราฟฟิค & ครีเอทีฟ ในส่วนระบบคอมพิวเตอร์และมือถือ (Web         
    Design/Programming)
  - พัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application)
  บริษัท อีเว้นท์ไทย จำกัด
  ที่อยู่
  47/313 อาคารไคตัค ชั้น 5 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  ชื่อผู้ติดต่อ
  คุณแพม , คุณอุ้ม
  โทรศัพท์
  095-942-2201 Fax 0-2115-4050 ​
  เว็ปไซต์
  แบ่งปัน