กลับ
25/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 10 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

· Analyzes system requirements, including identifying program interactions and appropriate interfaces between impacted components and sub systems.

· Develop and modify applications – primarily in .NET MVC with Entity Framework, React and jQuery

· Perform database programming in SQL Server

· Develop are correctly understood of OWASP

· Complete development tasks according to project plan

· Work with business analyst/business users to ensure technical specifications are correctly understood and executed from business requirements documentation

· Run unit testing including performance testing on new and existing code

· Work with business analyst/business users to understand software bugs and develop/execute remediation plan

· Communicate risks and issues to project manager/management in timely manner

· Assist in ongoing general maintenance, technical support and incremental application enhancements

· Work with IT infrastructure and IT support team in resolving problem with production systems


คุณสมบัติ

· Bachelor’s degree (B.S.) in Computer Science, MIS or related degree

· At least 1 years programming experience in .NET MVC, Entity Framework, React, jQuery, and SQL Server

· Familiarity with Visual Studio 2015, .NET Framework 4.0+, Team Foundation Server, and IIS 8.0

· Proven experience in the development and implementation of applications

· Ability to effectively execute assigned programming tasks and meet tasks deadlines

· Ability to communicate effectively with team members, management, and business users

· Strong problem-solving skills

· Attention to detail and the ability to work in fast pace environment

· Working knowledge of securities is a plus


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 2 รีวิว
above standard
5.0
5.0
3.7
4.8
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
4.5
4.7
สวัสดิการดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
23/05/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
23/05/2023
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
We are a securities company with affiliate of Bank of Ayudhya PCL., that we are now looking for energetic and potential candidates to grow with us. If you are ready to be a part of the experience at Krungsri Securities, here is a great opportunities for you to consider as follows:
ที่อยู่
898 Ploenchit Tower, 3rd Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
ชื่อผู้ติดต่อ
HR
โทรศัพท์
0-2659-7000 ต่อ5901-5907 Fax 0-2263-0388-9,0-2263-0587
เว็ปไซต์
แบ่งปัน