กลับ
19/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 8 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
30,000 - 80,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ ผังกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลของแต่ละองค์กรให้เป็นไปตามข้อกำหนดและขั้นตอนการออกแบบเอกสารและนโยบายตามมาตรฐานสากลเช่น ISO27001, ISO20000, ITIL, CMMI หรือ BCMS เป็นต้น
 • ให้คำปรึกษาในกระบวนการทำงานและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าพร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการ ตามมาตรฐานสากล
 • จัดทำเอกสารคู่มือการทำงานและ แผนผังของระบบงาน

คุณสมบัติ
 • สัญชาติไทย
 • อายุ 25-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, MIS หรือ IT
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ทางด้าน IT Management Process or IT Security, Network Security, IT Operation process or any IT related fields.
 • มีความรู้ทางด้าน ISO 27001 (ISMS), ISO 20000 (ITSMS), ITIL, BCMS or CMMI (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • มีใจรักการบริการ,แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, มีความรับผิดชอบ
 • มีความเป็นผู้นำและเรียนรู้ได้ไว
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ หรือ ทำงานคนเดียวได้
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานให้เสร็จตรงตามเวลาที่ระบุ

 • **เริ่มงานได้ทันทีพิจารณาเป็นพิเศษ**

สวัสดิการ
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ลาบวช
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
above standard
5.0
4.0
3.7
4.0
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
บัญชี
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
4.0
4.0
4.0
สนับสนุนทุกด้าน
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
24/10/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
24/10/2022
บริษัท เอเชี่ยน อินเทลลีเจนท์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท เอเชี่ยน อินเทลลีเจนท์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Asian Intelligent Information Technology Co., Ltd. (AIIT) is one of the leaders to provide learning and consultancy services in IT security and process improvement. We are strongly committed to providing quality services and have a consulting team with a high degree of expertise and an average experience of more than 15 years. Being industry experts, we have the ability to tailor our services for each engagement so as to develop an implementation process and training material that fits your needs and is appropriate to your environment.
 
Due to our expanding technology business we are seeking energetic candidates to join our team. Invite to be a part of our continued growth in the following positions:
บริษัท เอเชี่ยน อินเทลลีเจนท์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
ที่อยู่
388/88 Biz Galleria, Nuanchan Rd., Nuanchan, Buengkum, Bangkok 10230
โทรศัพท์
0-2115-5699 Fax 0-2115-6595
เว็ปไซต์
แบ่งปัน