กลับ
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
25/09/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
25/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กทม. (ธนบุรี)
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
พื้นที่ปฎิบัติงาน: ชื่อ บริษัท เบฟโปรเอเชีย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางชัน (ซ.เสรีไทย 87) (บริษัท ในเครือ ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด )  

 • วางแผนและออกปฏิบัติงานตามแผนการให้บริการที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวันและสอนงานช่างในความรับผิดชอบ
 • สำรวจพื้นที่ติดตั้งหรือถอดถอนอุปกรณ์(เครื่องกาแฟ Nespresso, Nescafe) เพื่อประเมินความพร้อมของสถานที่ และให้คำแนะนำ/ประสานงานกับลูกค้า ผู้ประกอบการ ผู้รับเหมา เพื่อจัดเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการติดตั้งหรือถอดถอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดลำดับการเข้าให้บริการของผู้ใต้บังคับบัญชาและของตนเอง ตลอดจนเข้าให้บริการด้วยตนเองในงานติดตั้ง ถอดถอนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายร่วมกับหน่วยงาน EQ. Dispatching
 • ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตราฐาน และปรับแต่งองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้อุปกรณ์สามารถทำงานได้คุณภาพตามข้อกำหนด
 • บันทึกข้อมูลการให้บริการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ และดำเนินการด้านเอกสารให้เป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานระหว่างกัน
 • ควบคุมจำนวนอะไหล่ที่อยู่บนรถให้ครบถ้วน จัดเตรียมและดูแลเก็บรักษาให้ในอยู่สภาพพร้อมใช้งาน
 • ควบคุม ดูแล เครื่องมือ/อุปกรณ์ทั้งที่ใช้ในการซ่อมและที่ใช้ในสำนักงานให้สะอาดตามหลักสุขอนามัย ให้มีจำนวนครบถ้วน ถูกต้องและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ตรวจเช็คและทำความสะอาดรถยนต์ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการนำรถเข้าบำรุงรักษา
 • เวลาการทำงาน : จันทร์ - เสาร์  8.00- 16.00 น.
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ,ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้าอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ด้านระบบทำความเย็นไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่พร้อม
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS Excel, Word , PowerPoint
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานที่มีผุู้ใต้บังคับบัญชา
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

สวัสดิการ
- Dental insurance
- Life insurance
- Medical insurance
- Performance bonus
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- มีเงินเดือนประจำ
- มีโบนัสประจำปี
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 16 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
3.8
4.2
3.6
3.8
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
บริการลูกค้า
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
รายได้ดีและได้พัฒนางานพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
22/11/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
22/11/2022
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
BevPro Asia Co., Ltd. is a joint venture of Logistics Asia Co., Ltd. and Thinkrun Co., Ltd (from Japan), a company with experience in marketing equipment management and refrigeration equipment for Coca-Cola Company in Japan for over 45 years.
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่อยู่
214 Moo 5,Thai Nam Thip Bldg., North Park, Vibhavadirangsit Road, Thungsonghong, Laksi, Bangkok 10210
ชื่อผู้ติดต่อ
HR Department
โทรศัพท์
0-2984-2000
เว็ปไซต์
แบ่งปัน