กลับ
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ออกแบบงานตกแต่งภายใน จัดทำเพรทนำเสนอผลงาน เลือกวัสดุให้เหมาะสมตามแบบ 
- ออกแบบด้วยโปรแกรม Sketch up หรืออื่นๆได้
- จัดทำแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AUTO CAD 
- จัดทำเอกสาร PR (ใบสั่งซื้อวัสดุ) ตามแบบแต่ละโครงการ
- ประสานงานโครงการ ตรวจสอบคุณภาพงาน ความถูกต้อง เคลียหน้างาน ทำ shop drawing เคลียแบบให้ทีมผลิต และคอยตรวจสอบให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและตามกำหนดการ


* หากมีประสบการณ์ การควบคุมหน้างาน หรือสามารถเมเนจเมนท์งานผลิตได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
* หากขับรถเป็นและมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ
- มีความรับผิดชอบ มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความรอบคอบ มีสติ วางตัวดีมีความเป็นผู้นำ พูดจาสุภาพ บุคคลิกดี มั่นใจ
- สามารถทำงานได้ขอบเขตหลากหลาย รักการเรียนรู้ ริเริ่มสร้างสรรค์
- มีความขยัน อดทน รับแรงกดดันได้ดี ประสานงานคล่องตัว
- ตรงต่อเวลา บริหารจัดการเวลาได้ดี
*
เงินเดือน / เบี้ยขยัน / โบนัสประจำปี / ประกันสังคม


kkdesignstudio332@gmail.com, KK_designstudio@hotmail.com
โทร.093-323-4882, 086-342-4395

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสประจำปี

บริษัท เคเค ดีไซน์ สตูดิโอ อาร์คิเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท เคเค ดีไซน์ สตูดิโอ อาร์คิเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เคเค ดีไซน์ สตูดิโอ อาร์คิเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดย คุณก้องเกียรติ เลิศมีนัย ซึ่งจากเดิมทำงานด้านการออกแบบและการตลาดให้กับบริษัททางด้านการออกแบบชั้นนำในประเทศไทย

จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาทำให้เล็งเห็นถึงปัญหาช่องว่างระหว่างงานด้านการออกแบบกับงานด้านรับเหมาก่อสร้าง กล่าวคือ งานออกแบบบางครั้งก็สร้างไม่ได้จริงเพราะผู้ออกแบบขาดประสบการณ์ในการคุมงานก่อสร้างจริงและการออกแบบที่เกินงบประมาณในการก่อสร้างเนื่องจากผู้ออกแบบขาดความรู้ด้านวัสดุและราคาในการก่อสร้าง ในทางกลับกัน กลุ่มบริษัทด้านงานรับเหมาก่อสร้าง ก็จะประสบปัญหาด้านการออกแบบ เพราะผู้รับเหมาไม่มีความรู้ด้านการออกแบบ งานก่อสร้างจึงไม่มีกระบวนการทางความคิดในเชิงศิลปะ ขาดความสวยงาม ส่วนด้านการผลิตงานบางครั้งไม่ได้มาตรฐาน และไม่มีคุณภาพ เสร็จไม่ตรงเวลาที่กำหนด และไม่มีการควบคุมงบประมาณ จึงทำให้ผู้ว่าจ้างต้องประสบปัญหาบ่อยครั้ง

จากปัญหาดังกล่าว จึงเกิด บริษัท เคเค ดีไซน์ สตูดิโอ อาร์คิเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรขนาดเล็กที่มุ่งเน้นความคล่องตัวในการบริหารงาน มีระบบการทำงานที่ไม่ซับซ้อน มีเป้าหมายเพื่อผลิตนักออกแบบรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจในการก่อสร้างและผู้รับเหมาที่มีความเข้าใจงานออกแบบสามารประสานงานกับผู้ออกแบบได้ เพื่อให้เกิดผลงานการออกแบบและการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ผลงานของบริษัทเป็นงานรับเหมาก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อเติม รวมถึงงาน RENOVATE ต่างๆ ครอบคลุมทั้งโครงการ หมู่บ้าน ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม สำนักงาน โชว์รูม ร้านค้า เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบมาให้คำแนะนำด้านการใช้สี การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านต่างๆ เช่น โคมไฟ ม่าน วอลเปเปอร์ เป็นต้น เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงการรับประกันผลงานภายหลังส่งมอบผลงาน

บริษัท เคเค ดีไซน์ สตูดิโอ อาร์คิเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด
ที่อยู่
420/101 ถนน กาญจนาภิเษก แขวง ดอกไม้ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณวรวรรณ
โทรศัพท์
093-323-4882, 086-342-4395
แบ่งปัน