กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
29/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
15,000 - 25,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
รายละเอียดงาน
ลักษณะงานเบื้องต้น
ด้าน Data Analyst
- ออกแบบ ดีไซน์ และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับ ( Microsoft : Excel )
- จัดการข้อมูล และ จัดทำ ให้เป็นไปตาม Time Line ที่กำหนด
- จัดเก็บข้อมูลในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้าน Document Control
- จัดเตรียมเอกสารที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างถูกต้อง และประสานงานกับหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดเก็บรวมเอกสารต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงาน
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ที่เกียวข้องอย่างเป็นระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามระเบียบต่างๆ


คุณสมบัติ
คุณสมบัติผู้สมัคร
จบวุฒิ ป.ตรี (ในสาขาสถิตประยุกต์ การจัดการข้อมูล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลตัวเลข และสถิติ )
มีความละเอียด รอบคอบ เนื่องจากเป็นงานที่ต้องอยู่กับตัวเลขและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของบริษัท

สวัสดิการ
- Annual salary adjustment.
- Free uniforms after working for 1 year.
- Scholarships for employees' children.
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 7 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.1
4.3
3.5
3.4
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
การเงิน
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
5.0
4.7
สนุกในการทำงาน และ สวัสดิการเยี่ยม
สนุกและบรรยากาศการทำงานดีเยี่ยม
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
15/03/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
15/03/2022
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เกี่ยวกับบริษัท
รู้จักเรา "บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)" 

            ธุรกิจของบริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นโดยครอบครัวแก้วบุตตา เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อในรูปแบบสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ แก่ลูกค้าในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จากนั้นได้ขยายธุรกิจเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่ยังมีความต้องการบริการทางการเงินอีก มากแต่ไม่มีโอกาสรับบริการจากธนาคารและสถาบันการเงินโดยการเปิดสาขาเพิ่มเติมในจังหวัดต่างๆ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้บริการสินเชื่อในรูปแบบสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สินเชื่อประเภทที่อยู่อาศัย ภายใต้เครื่องหมาย บริการ/ชื่อทางการค้า "มีบ้าน มีรถ เงินสดทันใจ" และ ก็ได้ชูชื่อทางการค้าและปรับรูปลักษณ์ใหม่ของสาขาเป็น "ศรี สวัสดิ์ เงินสดทันใจ" ด้วยจุดเด่นที่ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ผ่านสาขาทั้งหมดรวม 2,870 สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแบบเบ็ดเสร็จ และการเข้าถึงลูกค้าอย่างใกล้ชิดโดยให้บริการแก่ลูกค้า รายย่อยทั่วไปในภูมิภาคต่างๆ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศ

            การเติบโตที่รวดเร็วเป็นผลจากวิสัยทัศน์และการบริหารงานครอบครัวแก้วบุตตา ผู้เชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้มายาวนานกว่า 34 ปี พร้อมทีมงาน บริหารผู้มีความชำนาญเฉพาะด้านอย่างพร้อมเพรียง
            การขยายสาขาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ และต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้า ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า " ร้านสะดวกซื้อทางการเงิน "
• รถจักรยานยนต์
• รถแทรกเตอร์
• รถนั่งส่วนบุคคล
• รถไถนา
• รถยนต์เพื่อการพานิชย์
• รถเกี่ยวข้าว
• รถบรรทุก
• สินเชื่อประเภทที่อยู่อาศัย บ้าน อาคารชุด และที่ดิน
• รถบัสโดยสาร
• รถใช้งานเพื่อการเกษตร
• สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์
• ปล่อยสินเชื่อ
• ติดตามลูกหนี้ค้างจ่าย
• รับชำระค่างวด
• ระบบบริหารสินทรัพย์

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับทุกองค์ประกอบเพื่อให้สามารถบริการได้ อย่างคุณภาพ ทั้งการฝึกอบรม การบันทึกข้อมูลและคำนวณข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว มีการกำหนดนโยบาย การสื่อสารองค์กร อย่างชัดเจน " วันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเดินทางออกสู่เส้นทางที่ใหญ่กว่า ด้วยความ พร้อมในทุกๆ ด้าน "

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
ที่อยู่
เลขที่ 99/392 ซ.แจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 (เบญจมิตร) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
0-2693-5555
เว็ปไซต์
แบ่งปัน