กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
28,000-45,000

หน้าที่และความรับผิดชอบ
"• Screening potential business deals by analyzing the market, deal requirements, potential, and financials as well as evaluate options.
• Search for appropriate marketing channels for the new products to stay compatible with the current trend
• Opportunity to collaborate with several stakeholders both internal and clients.
• Managing, responding to and supporting customer requirements in order to ensure that products and services meet their highest level of satisfaction.
• Introducing software solutions to the customer, both local and international companies
• Travel to new and ongoing clients businesses
• Successfully pitch an optimization strategy to new clients
• Work with marketing and business analytics to design a business plan
• Present findings to clients with solutions
• Assist with the implementation of changes
• Follow up with clients during and after transition"

คุณสมบัติ
  • Must be fluent in English and Thai language
    • Bachelor’s Degree or higher preferably in Business, Economic, Financial or IT related.
    • New Graduates are welcome.
    • Have good interpersonal, presentation and communication skills. 
    • Good skills regarding market analysis and business development and strategies and explore new and emerging market opportunities.
    • Good negotiation skills.
    • Good level of initiative, strategic thinking ability and proactive person with business sense.
    • Being a good team member that highly independent, adaptable and self-motivated.
    • Be able to work under pressure.

??*** Salary 28,000-45,000 baht ***

สวัสดิการ
- Compensation fund
- Competitive salary based on skills and experience
- Excellent career progression & opportunities
- Healthy work-life balance
- Social Security Fund
- Working in tech company and talented engineer
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันอุบัติเหตุ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 2 รีวิว
above standard
4.5
4.6
4.3
4.6
ฟังเสียงจากบริษัท

Senior Com เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงิน เราใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี มาพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีโอกาสได้ทำงานกับคนเก่งเก่ง ผลักดันให้พนักงานมีการเติบโตในสายงาน และ CEO เป็นผู้นำที่พร้อมปรับตัว รองรับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและค่านิยมใหม่ใหม่อยู่เสมอ