กลับ
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
22/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 20 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• Perform research on market trends using credible sources.
• Exhibit the results of research in presentation format.
• Assist in the collection, analysis, and review of experimental data for publication and presentation.
• Provide research results for client exploration and marketing purposes.
• Construct a portfolio matching the investor’s objective and risk profile.
• Conduct economics & investment strategy research for global assets outlook.
• Provide a short briefing to the client or relationship manager on a regular basis.
• Seek appropriate products that match portfolio/client needs.


คุณสมบัติ
• Bachelor's or higher degree in Finance, Economics, or related field
• Good command of English
• Knowledge of MS offices & logical thinking is a must
• Presentation, Infographic & Coding skills (e.g.: Python, R, SQL) are a plus
• Strong numeric skills
• CFA, CISA & FRM certification is preferable

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสประจำปี

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เกี่ยวกับบริษัท
DAOL กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) ให้บริการด้านการเงินภายใต้ใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง สํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทยโดย DAOL SEC ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังประเภท ก ให้ดําเนินประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ได้แก่ บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์กองทุนส่วนบุคคลตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม บริการวาณิชธนกิจ ที่ ปรึกษาทางการเงิน และการให้บริการออกแบบการลงทุน

DAOL SEC เป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่ออํานวยความสะดวกด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราให้กับลูกค้าในการบริการธุรกรรมไปต่างประเทศ

ชมคลิป VDO ของทางบริษัทฯ : https://www.facebook.com/daol.th/videos/656183908706455/บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ที่อยู่
87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9,18,39,52 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ชื่อผู้ติดต่อ
เจนจิรา
โทรศัพท์
0-2351-1801ต่อ5554
เว็ปไซต์
แบ่งปัน