กลับ
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
23/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
23/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 10 ปี
กทม. (บางนา)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
Responsibilities

 • Develop high-quality investor presentations, annual reports, factsheets, webcasts, press releases, and other communication materials for earnings releases, and industry events to articulate points of view to relevant stakeholders including analysts, brokers, and investors.
 • Gather and analyze market data from both public and private industry data sources, developing an in-depth database, performing key economic analysis, financial modeling, market analysis, and competitor analysis including financial metrics and differentiation.
 • Deliver insights reports and provide intelligence for the company management.
 • Expand and enhance shareholder and investment community engagement and interaction through a high level of activities including organized conferences, road shows, earnings calls, investor meetings, newsletter, etc.
 • Monitor analyst reports and summarizes them for senior management, providing feedback to management regarding the investment community's perception of the company. Monitor the movement of the company’s share price and the market and report on the unusual events.
 • Prepare materials for presentation, analyst conference, opportunity day, roadshows, company visit, and other IR materials
 • Be a representative in IR visits to investors and other stakeholders
 • Responsible for the 56-1 one report preparation and information in the company website section investor relation
 • Prepare quarterly analysis regarding company performance compared with peers and present to CEO

คุณสมบัติ
Qualifications
 • Bachelor's or Master’s degree in Business Administration, Accounting, Finance, Economics.
 • 3++ years of work experience, ideally as IR professional in a well-known publicly listed company.
 • Practical skill in financial statement.
 • Good knowledge of SEC/SET rules, regulations, and appropriate requirements.
 • Good command in English.
 • Good personality with interpersonal skills and coordinating skills across various teams.
 • Have a good attitude and willingness to learn and grow into progressively higher responsibilities.

สวัสดิการ
- Life insurance
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ซื้อสินค้าราคาพิเศษสำหรับพนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
- ประกันสุขภาพ
- ประกันสุขภาพกลุ่ม คุ้มครองทุกกรณี (IPD / OPD / อุบัติเหตุ)
- ประกันอุบัติเหตุ
- วันหยุดสำหรับกิจธุระ(ลากิจ)3-7วันต่อปี
- สนามฟุตซอลสำหรับพนักงาน
- สวัสดิการเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย
- ห้องพยาบาลและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
- ห้องละหมาดสำหรับพนักงานอิสลาม
- ห้องออกกำลังกาย (Fitness) สำหรับพนักงาน
- อบรมเพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพตลอดทั้งปี
- เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีต่างๆ เช่น(มงคลสมรส / คลอดบุตร / อุปสมบท / เยี่ยมไข้ / ฌาปนกิจ)
- โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
Com7 Public Company Limited, We are a leader in the retail business of IT products. We do business by delivering a great customer experience through the distribution of IT products computers, mobile phones, tablets, IT products, and accessories to our customers.
 
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
549/1 Sanphawut Rd., Bangna Tai, Bangna, Bangkok 10260
โทรศัพท์
0-2017-7777 Fax 0-2714-5777 ต่อ 5550
เว็ปไซต์
แบ่งปัน