กลับ
12/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กทม. (พระนคร)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
40,000 - 60,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ออกแบบ ติดตั้ง เทคโนโลยี หรือวิธีการเพิ่ม ความปลอดภัย ป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลสารสนเทศ และเฝ้าระวังให้ระบบมีความปลอดภัยเสมอ
 • กำหนดข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของระบบได้
 • ออกแบบสถาปัตยกรรมทางคอมพิวเตอร์ และพัฒนาความปลอดภัยทางไซเบอร์
 • จัดทำเอกสาร คู่มือ และโปรโตคอลที่ใช้เกี่ยวกับปลอดภัยทางไซเบอร์
 • ตรวจสอบค่า Config ให้สอดคล้องกับการใช้งาน และปลอดภัย
 • ใช้เครื่องมือทำ Vulnerabilities พร้อมแนะนำแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
 • ใช้เครื่องมือทดสอบเจาะระบบ กับอุปกรณ์ Network Server รวมถึง Web Service, API ต่างๆ
 • ทำรายงานความปลอดภัย ระดับตัวชีวัดความปลอดภัย และแนวทางปรับปรุงแก้ไข
 • มีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาและระงับเหตุที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
 • แนะนำ และให้คำปรึกษา ทางด้าน Security แก่สมาชิกในทีม
 • สร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ให้กับคนในองค์กร

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านระบบออกแบบและดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความรู้ความเข้าใจ ในระบบปฎิบัติการ, Database, Firewall, IPS, Anti-virus Software, AD, Log, Content Filtering ฯลฯ
 • มีความรู้ความเข้าใจระบบ Network ให้มีความปลอดภัย และเครื่องมือสนับสนุนการทำงาน
 • มีความรู้ความเข้าใจ อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับ หลักการที่ดีเกี่ยวความปลอดภัย เทคนิควิธีการ และโปรโตคอลต่างๆ ที่ใช้งาน
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของเว็บ เช่น Web Applications, Web Services, API รวมถึงขบวนการส่งข้อมูลให้ปลอดภัย
 • มีไหวพริบทักษะการแก้ปัญหา และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

สวัสดิการ
- Five-day work week
- Overtime pay
- Work from home
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 2 รีวิว
above standard
4.2
4.2
2.8
4.0
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.3
โฆษณา / ประชาสัมพันธ์ / นิเทศศาสตร์
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.3
4.3
4.5
3.0
4.5
สวัสดิการดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
22/03/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
22/03/2023
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
AKSORN EDUCATION GROUP ดำเนินธุรกิจทางด้านการศึกษา เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมทางการศึกษา ผลิต และจำหน่ายสื่อการเรียนการสอน ที่ครบวงจร อันดับหนึ่งของประเทศไทย และในอาเซียน โดยบริษัทที่ได้รับรางวัล Thailand‘s Best Managed Companies 2022 รางวัลที่วัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจมาตรฐานระดับสากล จาก Deloitte Thailand  ดำเนินธุรกิจมากว่า 80 ปี และมีบริษัทในเครือชั้นนำมากมาย
- บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)  
- บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด  
- บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด
- บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด
- บริษัท อักษร โลจิสติกส์ จำกัด
- บริษัท ไทยร่มเกล้า จำกัด
เรามีนักวิชาการ ที่พัฒนาสื่อการเรียนการสอนกว่า 200 คน และพนักงานขายกว่า 120 คนครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศ มีโรงพิมพ์ คลังสินค้าและระบบการจัดส่งทั่วประเทศและเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมอบรมให้กับบุคลากรทางการศึกษากว่า 100,000 รายทั่วประเทศ 
เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาของชาติ เติบโตและก้าวไปข้างหน้าเคียงคู่กับบริษัทฯ
 
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
ที่อยู่
142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2622-2999,086-341-8003,095-3711933 Fax 0-2622-1191
เว็ปไซต์
แบ่งปัน