กลับ
การผลิต
30/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
กำแพงเพชร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1) ดูแลรับผิดชอบ (ติดตั้ง, แก้ไขปัญหา, ตรวจเช็คบำรุงรักษา) อุปกรณ์ Hardware ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ อาทิเช่น คอมพิวเตอร์, ปริ้นเตอร์, เครื่องสำรองไฟ, กล้องวงจรปิด, สาย LAN, สาย Fiber และอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ โดยเน้นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ก่อนที่อุปกรณ์ Hardware ต่างๆ จะชำรุด
2) Support ปัญหาระบบ OS, Software และ Network ต่างๆ รวมทั้งสามารถติดตั้งเองได้
3) คอยดูแล แนะนำ ให้คำปรึกษา รวมถึงการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้ไม่ติดขัดในการใช้งาน
4) ติดต่อประสานงาน และติดตามการส่งซ่อมอุปกรณ์ไอที กับบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ
5) จัดทำรายงานสรุปประจำวัน, ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน
6) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
1) เพศชาย อายุ 20-35 ปี
2) จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
3) มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน IT Support จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
4) รักในงานบริการ (Service Mind), เข้ากับผู้อื่นได้ดี, มีความอดทนสูง และสามารถจัดการกับภาวะอารมณ์ได้
5) พร้อมทำงานได้ตลอดเวลา สำหรับบางกรณีที่เป็นเคสเร่งด่วนจำเป็น อาทิเช่น ระบบหรืออุปกรณ์ในจุดใช้งานสำคัญ มีปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้
6) สามารถเดินทาง หรือไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ภายใน จ.กำแพงเพชร ได้


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- บ้านพักพนักงาน
- ประกันสังคม
- โบนัสประจำปี

บริษัท ธนะวัฒน์ แพลทตินั่ม สตาร์ช จำกัด
บริษัท ธนะวัฒน์ แพลทตินั่ม สตาร์ช จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ธนะวัฒน์ แพลทตินั่ม สตาร์ช จำกัด
เลขที่ 99/9 หมู่ 7 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
ที่อยู่
99/9 หมู่ 7 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
ชื่อผู้ติดต่อ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์
089-839-6660
เว็ปไซต์
แบ่งปัน