กลับ
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- To support in DATA BASE , SQL Server, Dynamics NAV , ERP, Payroll, HR Focus, MS Dynamics
- To support an IT system at Head Office (Rama III),Factory Branch (Khon Kaen and Sakaeo Factory)
- Other duties as assigned.

-ดูแลรับผิดชอบและสนับสนุนระบบ DATA BASE , SQL Server, Dynamics NAV , ERP, Payroll, HR Focus, MS Dynamics
-ดูแลสนับสนุนระบบงาน IT Support สำนักงานใหญ่ พระราม 3 กรุงเทพฯ ,โรงงานขอนแก่นและโรงงานสระแก้ว
-ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
- Male 25-40 years old
- At least a Bachelor's degree in information technology, computer science, or relevant field.
- Experience in IT support
- Experience in DATA BASE , SQL Server, Dynamics NAV , ERP, Payroll, HR Focus, MS Dynamics is adventage
- Able and willing to travel upcountry
- Able to work under pressure

-ชาย อายุ 25-40 ปี
- วุฒิ ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์งานดูแลสนับสนุนด้าน IT
- หากมีประสบการณ์ด้าน DATA BASE , SQL Server, Dynamics Navision , MS Dynamics จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้


สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด
บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2550 บนพื้นที่ 599 ไร่ เรามีความชำนาญและประสบการณ์ในการผลิตเอทานอล ด้วยมันสำประหลัง ซึ่งโครงการนี้ได้นำผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ มันสำปะหลังสด มันเส้น มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต เอทานอล เรามุ่งเน้นในการผลิตเอทานอลที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิง และเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ ในอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด
ที่อยู่
498/21, Rama 3 Road, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณกฤติน วงศ์หาริมาตร
โทรศัพท์
093-104-2000, 088-968-2745 Fax 0-2624-9035
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน