กลับ
บริษัท ริทซ์ อินทีเรีย คอนสตรัคชั่น จำกัด

Architecture(ประจำโครงการพาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์)

การก่อสร้าง/การตกแต่ง
วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 2 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดทำและตรวจสอบแบบที่ใช้ในงานก่อสร้าง Shop drawings, As-built drawings 
 • จัดทำเอกสารการขออนุมัติ วัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง (Material Approve)
 • จัดทำเอกสารเพื่อใช้สอบถามหรือขออนุมัติในงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม (R.F.I, Method Statement)
 • ช่วยเหลือสถาปนิกในการ ประสานงาน ชี้แจง หรือแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งของแบบ กับผู้ออกแบบ, ฝ่ายก่อสร้าง และ ผู้รับเหมา เพื่อให้ทำงานได้ถูกต้องตรงตามความต้องการของโครงการ

คุณสมบัติ
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ในสาขา สถาปัตยกรรมหลัก, สถาปัตยกรรมภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในสายงาน 1-2 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
 • Microsoft office, AutoCAD, SketchUp
 • มีความรู้ความเข้าใจในงานก่อสร้างส่วนงานสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายใน
 • มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีทัศคติในการทำงานที่ดี

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าทำฟัน 5,000บาท/ปี
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เงินช่วยเหลือต่างๆ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ริทซ์ อินทีเรีย คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท ริทซ์ อินทีเรีย คอนสตรัคชั่น จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
PACE Development is the leader in Thai luxury property and hospitality. With core strengths in understanding the high-end consumer, PACE also delivers innovation in the retail market with a strategy to build a portfolio of global food & beverage brands. We create a full range of life style property, services and retail. Each element of PACE features world-class design and premium quality, by introducing new trends, improving the landscape and enhancing people's lives.

From luxury Bangkok condominiums to beachside properties in Thailand and beyond, PACE delivers innovation and finest specification with the most sought after locations. Through ownership of global brand Dean& DeLuca PACE is dedicated to operating leading retail brands to enhance our clients' lifestyles.
บริษัท ริทซ์ อินทีเรีย คอนสตรัคชั่น จำกัด
ที่อยู่
723 Teo Hong Silom Building, 3rd Floor Silom Road, Silom, Bangrak 10500
ชื่อผู้ติดต่อ
Nalin Sittihiyavanitch
โทรศัพท์
0-2119-0888 Fax 0-2119-0889
เว็ปไซต์
แบ่งปัน