กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
21/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
กทม. (บางกะปิ)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
25,000 - 60,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- Design,development and build of enterprise application
- Development of production strength software,adhering to divisional development standard
- Working closely with business analysts to clarify and understand detailed and complex business requirement
- Working closely with test analysts to ensure software is robustly tested
- Sharing technical knowledge and experience with less experienced developer
- Have at least one programming language background
- Write programs as assigned in Delphi or C#.Net language (training is provided before assignments)
- Use the SQL Server database system.
- ออกแบบพัฒนาและสร้างแอปพลิเคชันระดับองค์กร
- การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยความแข็งแกร่งในการผลิตโดยยึดมั่นในมาตรฐานการพัฒนา
- ทำงานอย่างใกล้ชิดกับนักวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจข้อกำหนดทางธุรกิจโดยละเอียดและซับซ้อน
- แบ่งปันความรู้ทางเทคนิคและประสบการณ์กับนักพัฒนาที่มีประสบการณ์น้อย
- มีพื้นฐานภาษาโปรแกรมอย่างน้อย 1 ภาษา
- เขียนโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมายด้วยภาษา Delphi/C#.Net (มีการฝึกอบรมก่อนมอบหมายงาน)
- ใช้งานระบบฐานข้อมูล SQL Server


คุณสมบัติ
- New Grads are welcome
- Bachelor of Computer Science computer technology or other related fields
- Strong Design and Development experience
- Experience of the following tools and technologies are essential:
- Knowledge of MySQL, SQL server database management systems.
- Sound knowledge of system development techniques and industry best practices
- Excellent problem solving and decision making skills
- Excellent communication skill with both a technical and non-technical audience
- Ability to discuss technical coding patterns and issues with other developers to find the optimal solution within an agreed technical framework
- Ability to share technical experience and knowledge with other developers
- Ability to cope with high-levels of pressure, involving high profile project
- able to work as a team
- ยินดีต้อนรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การออกแบบและพัฒนาที่แข็งแกร่ง
- ประสบการณ์ของเครื่องมือและเทคโนโลยีต่อไปนี้เป็นสิ่งสำคัญ:
- มีความรู้เรื่องระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL, SQL server
- มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาระบบและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม
- มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยม
- มีทักษะในการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมกับทั้งผู้ฟังที่เป็นเทคนิคและไม่ใช่ด้านเทคนิค
- ความสามารถในการหารือเกี่ยวกับรูปแบบการเข้ารหัสทางเทคนิคและปัญหากับนักพัฒนารายอื่นเพื่อค้นหาแนวทางที่ดีที่สุดภายในกรอบทางเทคนิคที่ตกลงกัน
- ความสามารถในการแบ่งปันประสบการณ์ทางเทคนิคและความรู้กับนักพัฒนาคนอื่น ๆ
- ความสามารถในการรับมือกับความกดดันระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่มีรายละเอียดสูง
- สามารถทำงานเป็นทีมได้


สวัสดิการ
- Compensation fund
- Competitive salary based on skills and experience
- Excellent career progression & opportunities
- Healthy work-life balance
- Social Security Fund
- Working in tech company and talented engineer
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 2 รีวิว
ฟังเสียงจากบริษัท

Senior Com เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงิน เราใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี มาพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีโอกาสได้ทำงานกับคนเก่งเก่ง ผลักดันให้พนักงานมีการเติบโตในสายงาน และ CEO เป็นผู้นำที่พร้อมปรับตัว รองรับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและค่านิยมใหม่ใหม่อยู่เสมอ