กลับ
27/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 2 ปี
สมุทรปราการ
ปริญญาตรี
20,000 - 30,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. Be responsible to do works assigned by supervisor for quality policy and purposes
 • support and attend company’s activities
 • do reports about quality improvement to the supervisor
 • facilitate suppliers’ factory visitation
 • cooperate with other departments about quality improvement
 • follow up management policy through management review
 • complete other tasks assigned by the supervisor
2. Do weekly and monthly management reports
 • collect information from other departments and summarize
 • update and make sure that the collected information is correct
 • analyze information
 • present the information to management
3. Lean Project
 • study problems
 • collect information from all relevant departments
 • analyze information
 • do Mind Map and Fish Bone
 • analyze the causes of problem by using 5 why thought
 • calculate to figure out the best solution
 • present it to management
 • Improve, modify, and follow projects’ operation


คุณสมบัติ
- 22 – 26 years old.
- Bachelor’s Degree in Industrial Engineering, Statistics or related field
- Minimum GPA 2.5 is a must.
- Good communication in English is a must .
- Excellent in computer, able to type and use Microsoft Office สวัสดิการ
- Canteen
- Staff vans for daily transportation
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ไพน์ - แปซิฟิคคอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ไพน์ - แปซิฟิคคอร์ปอเรชั่น จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

Pine-Pacific Corporation is ISO 9001-2015 accredited company whose business is to trade, both ferrous and non-ferrous, foundry materials including relevant equipment and tools to supply Thai foundries. Recently, we are expanding our product line and focusing on engineer machinery and technical services in order to grow sustainable and be adaptable during the change of the industry.We also have an affiliate named Pine Industrial Materials which is the sand storage and recycle sand factory at Chonburi to eliminate wastes for customers and safe environment.  With our 30 year successful experience in the industry, we found that “people” is our most important key. Helping them to grow in their career path through our learning culture is one of our mission. We educate them, providing them opportunity to trial and error, be trained, and visit abroad. We also encourage them to have good life quality by supporting them to do regular exercise, have healthy lunch, and have good mental health through our cooperative activities.  Due to our sustainable growth, we are looking for self-motivated and innovative new generation and welcome new graduates especially from engineer, technical, and scientific fields.


Let’s come and join our team.บริษัท ไพน์ - แปซิฟิคคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่อยู่
150 Moo 6, Bangna-Trad KM.29, Bang Bo, Samut prakan 10560
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2705-5900 Ext. 251
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานสมุทรปราการ, หางานนักคณิตศาสตร์ / สถิติ, หางานฟิสิกส์, หางานวิศวกรการผลิต / วิศวกรอุตสาหกรรม, หางานวิศวกรการเกษตร, หางานวิศวกรคอมพิวเตอร์, หางานวิศวกรทั่วไป, หางานวิศวกรยานยนต์, หางานวิศวกรสิ่งแวดล้อม, หางานวิศวกรเคมี / ปิโตรเคมี / พลังงาน, หางานวิศวกรเครื่องกล, หางานวิศวกรโครงการ, หางานวิศวกรโทรคมนาคม, หางานวิศวกรโยธา, หางานวิศวกรไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์, หางาน5-s, หางาน5s, หางาน5s Committee, หางาน6 Sigma, หางาน6-sigma, หางานControl Plan, หางานDocument Control, หางานInternal Audit System, หางานIso 9000, หางานLean Management, หางานLean Manufacturing, หางานLean Manufacturing System, หางานLean Master, หางานLean Production, หางานQc 7 Tools, หางานQcc, หางานQuality Management, หางานQuality System Audits, หางานSigma, หางานSix Sigma, หางานStatistics, หางานกระบวนการผลิต, หางานการผลิตแบบลีน, หางานระบบการผลิตแบบลีน, หางานวิทยาศาสตร์ข้อมูล, หางานวิเคราะห์, หางานวิเคราะห์ข้อมูล, หางานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ, หางานวิเคราะห์ตัวเลข, หางานสถิติประยุกต์, หางานบริษัท ไพน์ - แปซิฟิคคอร์ปอเรชั่น จำกัด
อ่านต่อ