กลับ
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
28/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
28/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี
18,000 - 35,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. สามารถตรวจสอบ ทวนเช็คเอกสารนำเข้า รวมทั้งติดตามเอกสารจากทีมจัดซื้อ เพื่อประสานงานกับshipping สายเรือ freight forwarder
2. สามารถวางแผนขั้นตอนการติดตาม shipment ของงานที่ได้รับมอบหมาย และการขนส่ง จาก demanded date / needed date ที่ได้จาก delivery plan จากทีมจัดซื้อ เพื่อ จัดส่งสินค้าให้ on time delivery เป็นไปตามที่วางแผนเอาไว้
3. มีความรู้ ความเข้าใจในการประสานงานกับ shipping สายเรือ freight forwarder ในวิธีการและขั้นตอนการนำเข้า ส่งออกสินค้าเป็นอย่างดี
4. มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ clearance process และ Import entry เพื่อสามารถตรวจสอบ และ ยืนยันเอกสารต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
5. Inventory control ตรวจสอบสินค้าคงคลัง ขั้นตอนการจัดเก็บสินค้า มีแนวคิดในการจัดการสินค้าที่ดี เพื่อจัดส่งให้กับลูกค้า และหน้างาน on site ได้อย่างทันเวลา
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับนโยบายจากฝ่ายบริหาร

คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป ทางด้านบริหารจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์การทำงานในงาน Logistics ขั้นต่ำ 2 ปี ขึ้นไป 
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี
  • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ตลอดจนมีทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (SAP, Microsoft Word, Excel)
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ ดี สามารถอ่านออกเขียนได้
  • มีความรู้ใน BOI, Free Zone Areas และ สิทธิประโยชน์ต่างๆ

สวัสดิการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- รถรับส่งพนักงาน
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสประจำปี

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

PRIMEROAD POWER PUBLIC COMPANY (PRP) is a leading investment group based inThailand, with diversified interests in Renewable Energy and a regional focusin the Asia-Pacific.

We aim togenerate superior returns while balancing environmental and social concerns inaddressing the region’s energy and environmental problems. Sustainability liesat the core of our values as we seek to create a positive impact in poweringthe world with green energy.

Our seniormanagement brings diverse and extensive experience in investment banking,strategic consulting, private equity, law and energy, from professional rolesin New York, Hong Kong, Malaysia and Thailand. Through these credentials, theypioneered the development of renewable energy projects in Thailand, includingone of the largest solar power portfolios in Thailand (91 MW).

ที่อยู่
1 TP&T Tower 22 Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Rd, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900
ชื่อผู้ติดต่อ
Khun Busayamat Chorladda
โทรศัพท์
0-2105-8686 Fax 0-2257-7006
เว็ปไซต์
แบ่งปัน