กลับ
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
25/09/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
25/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
นครราชสีมา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ออกแบบมาตรฐาน การเพิ่ม การแก้ไขปรับปรุง รายละเอียดข้อมูลสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • ออกแบบ โครงสร้างการเก็บข้อมูลบำรุงรักษาเครื่องจักรใน SAP
 • ประสานงานกับ Reliable Engineer , Maintenance Manager ในการเพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลแผนงานการบำรุงรักษาเครื่องจักร รายการอะไหล่
 • อนุมัติข้อมูล แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง เอกสารกำกับการทำงานการบำรุงรักษาเครื่องจักร จาก Reliable Engineer , Maintenance Manager และนำมาบันทึกลงให้ Share Point ให้สัมพันธ์กับหัวข้องานบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • วางแผนและนำการประชุม เพื่อติดตามให้ Reliable Engineer , Maintenance Manager ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ระบบ SAP สร้าง Work Order ออกมา และสรุปผลที่เกิดขึ้น
 • สุ่มตรวจสอบการทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่หน้างาน ว่าปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ และปฏิบัติได้ถูกต้องตามเอกสารกำกับการทำงานการบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • ระบุและให้คำแนะนำ Reliable Engineer , Maintenance Manager ในส่วนของแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร และเอกสารกำกับการทำงาน ที่ต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อให้แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร มีการปรับปรุง พัฒนา อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ,ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานด้านงานบำรุงรักษาเครื่องจักรหรืออะไหล่เครื่องจักร อย่างน้อย 5 ปี 
 • มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการของการใช้ SAP เพื่องานจัดการบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS Excel, Word , PowerPoint
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

สวัสดิการ
- Dental insurance
- Life insurance
- Medical insurance
- Performance bonus
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- มีเงินเดือนประจำ
- มีโบนัสประจำปี
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 16 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
3.8
4.2
3.6
3.8
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
บริการลูกค้า
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
รายได้ดีและได้พัฒนางานพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
22/11/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
22/11/2022
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม โค้ก แฟนต้า สไปรท์ ชเวปส์ เอแอนด์ดับบลิว มินิท เมท และน้ำทิพย์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2502 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด มุ่งมั่นผลิตเครื่องดื่ม คุณภาพระดับโลก เพื่อมอบความสดชื่นดับกระหาย พร้อมทั้งสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมให้กับชาวไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามวิสัยทัศน์

"เราต้องเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ได้รับการยกย่องในสังคมไทย"

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเป็นครอบครัวเดียวกับเรา หากคุณพร้อมที่จะก้าวเข้ามาและเติบโตไปกับ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่อยู่
214 Moo 5,Thai Nam Thip Bldg., North Park, Vibhavadirangsit Road, Thungsonghong, Laksi, Bangkok 10210
ชื่อผู้ติดต่อ
HR Department
โทรศัพท์
0-2984-2000
เว็ปไซต์
แบ่งปัน