กลับ
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
บันเทิง/สื่อ
25/11/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ติดต่อสื่อสารและประสานงานหลักกับทุกแผนกทั้ง Product, Content, Graphic, Event
 • ติดต่อสื่อสารภายนอกองค์กร ร่วมกับสื่อมวลชน, Influencer, Youtuber เพื่อประสานงานลงข่าวประชาสัมพันธ์รวมไปถึงการสร้างแคมเปญทางการตลาดร่วมกัน
 • บรีฟเนื้อหาข่าว (Content) และคิดค้นข้อความ (Copywrite) ที่ใช้ในสื่อและกิจกรรมการตลาด
 • ตรวจสอบเนื้อหาของข่าว (Proofreading) ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางเอาไว้
 • มีส่วนร่วมในการวางแผนซื้อสื่อ (Media Planner / Buyer) และดำเนินการขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง และ จัดทำรายงานการซื้อสื่อได้
 • ตรวจสอบกิจกรรมทางการตลาดและช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

คุณสมบัติ
 •  การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 •  มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Marketing Communication 2 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ในการทำเกมมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 •  สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี ทั้งการพูดและการใช้ภาษาเขียนที่ดี
 •  สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 •  ใช้งานโปรแกรมการทำงานพื้นฐาน เช่น Microsoft Excel, Power Point, Word อย่างชำนาญ

สวัสดิการ
- Group Life& health Insurance
- Performance Bonus
- Salary
- Social Insurance
- Training & Seminar Budget
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด
บริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Electronics Extreme Ltd. is an online entertainment service provider founded in 2014 with the goal of becoming a leading gaming provider with a team of experienced gaming entrepreneurs and gamers who understand the needs of fellow gamers. We aim to implement our policy of selecting and launching quality games and creating a community of gamers, internet cafe operators and partners in businesses associated with the gaming industry such as resellers of prepaid cards, media in the gaming industry, internet data center, and internet service provider (ISP).
บริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด
ที่อยู่
18 ซอยงามวงศ์วาน 6 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณกฤตภัค
โทรศัพท์
0-2951-8818
เว็ปไซต์
แบ่งปัน