กลับ
24/11/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี
25,000 - 30,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • วางกลยุทธ์ ช่องทางแบงค์แอสชัวรันส์และสถาบันการเงิน เพื่อส่งเสริมทางด้านการตลาด
  • วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำ Product เพื่อนำเสนอพันธมิตรทางธุรกิจในการเสนอขายให้กับลูกค้า
  • จัด Campaign ทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย
  • ควบคุม ดูแลการวางแผนสื่อ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและดึงดูด เพื่อสร้างแรงกระตุ้นยอดขายให้ตรงเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
  • ช่วยทีมในการจัดเตรียม Process ทางด้าน Marketing เพื่อรองรับงานขาย

คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาสิถิติ,สถิติประยุกต์,การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานวิเคราะห์ทางการตลาด ในธุรกิจประกันภัยหรือประกันชีวิต อย่างน้อย 1 - 2 ปี
  • มีความรู้ ประสบการณ์ การทำ Artwork ,ออกแบบ Banner ,Landing Page , จัด Campaign ทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย
  • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • หากมีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทฯที่มุ่งมั่นจะพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพสูง สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มรวมไปถึงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทุกกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์มุ่งหวังให้เกิดรอยยิ้มขึ้นในใจของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั่วไป และจากความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมนี้ ส่งผลให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำอันดับต้นๆ ในวงการประกันภัย รับประกันได้จากรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยบริหารงานดีเด่นอันดับ 2 ประจำปี 2554 (2 ปีซ้อน: 2554-2555)  ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติแห่งปีที่บริษัทฯ ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นบริหารงานเพื่อสร้างความสำเร็จไปพร้อมกับรอยยิ้มของทุกคน ดังสโลแกน... 
“เมืองไทยประกันภัย ยิ้มได้เมื่อภัยมา”

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
252 Rachdaphisek Road, Huay Kwang, Bangkok 10310
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณพศกร, คุณสราวลี
โทรศัพท์
0-2015-5200, 0-2290-3333 ต่อ 5322, 5327, 061-410-1259 Fax 0-2276-2033
เว็ปไซต์
แบ่งปัน