กลับ
การตลาด, เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, การผลิต
25/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การตลาด, เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, การผลิต
25/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 20 ปี
นนทบุรี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผนงานและกำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด, กลุ่มเป้าหมาย, การประชาสัมพันธ์, รวมไปถึงแผนงานด้านงบประมาณต่าง ๆ
2. ควบคุม, ดูแลบริหารงานด้านการตลาดและการขาย, บริหารทีมงานขายให้เป็นไปเป้าและตามแผนงานที่กำหนด
3. บริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสการขาย รวมไปถึงวิเคราะห์คู่แข่งขัน เพื่อปรับกลยุทธ์การขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
4. วิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าและบริการของบริษัทที่ได้รับมอบหมาย
5. เป็นตัวแทนองค์กรหรือบริษัทฯ ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมไปถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทให้เป็นที่รู้จัก
6. ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการ ดูแล ประสานงานลูกค่าและทีมงาน ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและสำเร็จเรียบร้อย ตั้งแต่เริ่มต้น จนจบงาน
7. จัดทำรายงานผลการทำงานของแผนการตลาดประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี
8. รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1.เป็นผู้กล้าคิดกล้าทำ มีแนวความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ Think Outside Box  วุฒิฯปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทุกสาขา

2. ประสบการณ์ Marketing planning, Strategy, Analyst, Promotion SEO/ SEM, PPC, Social Media, Online Media ในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องดื่ม น้ำดื่ม
3. มีความเข้าใจในการวิจัยตลาด การจัดทำแบบสำรวจ การประมวลผลและสรุปผลข้อมูลที่สำรวจ
4. มีบุคลิกภาพดี มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีความรับผิดชอบ อดทน
5. มีความสามรถในการสื่อสารได้อย่างดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความคิดสร้างสรรค์


สวัสดิการ
- บริการรถรับส่งพนักงาน
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายานพาหนะ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

General group of companies has principle in the confectionery business for over twenty years under the name of General Candy Company Limited. Today, General Candy has expanded its production lines to include seven categories of quality goods. In Thailand, we are indeed the brand leader in a category of fruit-flavored fun candy among other sweet and candy industries. The success is obviously because we value our brand reputation and by believing "In everything that we do, we do it with our heart".

Moreover, the determination and genuine corporate will to produce quality goods are well recognized and widely accepted by consumers and also to administer other services to the optimal level of satisfaction for all consumers of general candy both locally and overseas. As a result, we are now successfully exporting to more than thirty countries worldwide.

In additional to the above, we have also expanded and invested into other areas of business under the name of General Care Products Company Limited, the manufacturer of hair care, facial care, colour cosmetics, oral care, body care and fragrances products and lately in G.C. Distribution Company Limited, consumer goods distributor. At General group of companies, we do everything the best to maximize our consumers' and customers’ satisfaction.

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
ที่อยู่
51/3 Moo 2 Soi Chaengwattana 41, Klongklua, Parkred, Nonthaburi 11120
ชื่อผู้ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2980-9206 ต่อ 468,125,213 Fax 0-2574-3394
เว็ปไซต์
แบ่งปัน