กลับ
ยา/เภสัชกรรม, ความงาม/เครื่องสำอางค์
วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ยา/เภสัชกรรม, ความงาม/เครื่องสำอางค์
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
8 - 12 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
60,000 - 80,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. กำหนดกลยุทธ์และวางแผนทางการตลาดให้กับบริษัทฯ และสินค้าภายใต้แบรนด์ในเครือของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปตามแผนกลยุทธ์นั้น เช่น การจัดทำสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ทั้ง Online / Offline การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขาย หรือ ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
2. วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ได้แก่ ภาพรวมของธุรกิจ ข้อมูลสินค้า ยอดขาย ข้อมูลลูกค้า พฤติกรรมผู้บริโภค คู่แข่งขันทางการตลาด เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางด้านการตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงการแข่งขัน และสร้างความเป็นผู้นำในธุรกิจ
3. สรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบความเคลื่อนไหวเป็นประจำทุกเดือน
4. พัฒนาทีมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงาน ตลอดจนสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของบริษัทฯ
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
 1. อายุ 35  ปีขึ้นไป
 2. ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางด้านการตลาด หรือ การบริหารธุรกิจ
3. มีประสบการณ์ด้านการตลาด และอยู่ในระดับบริหารอย่างน้อย 8 ปีขึ้นไป
4. มีประสบการ์ณทำงานด้าน Digital Marketing
5. มีความเชี่ยวชาญเรื่องเรื่องสื่อและโฆษณา และการวางแผนด้านการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์
6. มีประสบการณ์ด้านการวางแผน, งบประมาณ, กิจกรรมส่งเสริมการขาย
7.  มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติเชิงบวก/ มีภาวะผู้นำสูงและมีความรับผิดชอบสูง
8.ประสานงานกับ team marketing และ agencyสวัสดิการ
- 5.5-day work week
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

ดอกเตอร์อร คลีนิค/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลอรอุมา คลินิก
ดอกเตอร์อร คลีนิค/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลอรอุมา คลินิก
เกี่ยวกับบริษัท
Dr. Orn Hair Center (DOHC) is a boutique beauty and wellness business specialised in hair transplant, haircare products and services. With 7 years experiences, expertise of our doctors and remarkable service quality of our staff, we earned trust from numerous international and Thai clients with over 4,000 patients per year.

ดอกเตอร์อร คลีนิค/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลอรอุมา คลินิก
ที่อยู่
1408/3 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ชื่อผู้ติดต่อ
HR
โทรศัพท์
080-2628906
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานยา/เภสัชกรรม, หางานความงาม/เครื่องสำอางค์, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานการตลาดทั่วไป, หางานการตลาดออนไลน์, หางานการตลาดและการขาย, หางานสื่อสารการตลาด, หางานเทรดมาร์เก็ตติ้ง, หางานแบรนด์ / ส่งเสริมการตลาด, หางานผู้บริหารระดับสูงทั่วไป, หางานครีเอทีฟ, หางานจัดงานอีเว้นท์, หางานนักข่าว / นักหนังสือพิมพ์, หางานบริหารงานลูกค้า, หางานผลิตรายการ, หางานวางแผนและซื้อสื่อโฆษณา, หางานสื่อสิ่งพิมพ์ / การพิมพ์ / การจัดพิมพ์, หางานอื่นๆ, หางานโฆษณา / ประชาสัมพันธ์, หางานBrand Marketing, หางานBusiness Development, หางานOnline Marketing, หางานPromoting, หางานTrade Marketing, หางานการวางกลยุทธ์, หางานคลินิกเสริมความงาม, หางานความงาม, หางานดูแลความงาม, หางานตลาดออนไลน์, หางานบริการทางการแพทย์, หางานวางกลยุทธ์, หางานวางแผนกลยุทธ์, หางานวิเคราะห์คู่แข่ง, หางานวิเคราะห์ตลาด, หางานสถานพยาบาล, หางานส่งเสริมการตลาด, หางานเสริมความงาม, หางานดอกเตอร์อร คลีนิค/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลอรอุมา คลินิก
อ่านต่อ