กลับ
การตลาด, การโรงแรม/รีสอร์ท, เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, การค้า/นำเข้า/ส่งออก, โฆษณา/ประชาสัมพันธ์, สุขภาพ/โรงพยาบาล, ธุรกิจบริการ, การผลิต
01/02/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การตลาด, การโรงแรม/รีสอร์ท, เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, การค้า/นำเข้า/ส่งออก, โฆษณา/ประชาสัมพันธ์, สุขภาพ/โรงพยาบาล, ธุรกิจบริการ, การผลิต
01/02/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 10 ปี
กทม. (บางกอกใหญ่, ธนบุรี, ทวีวัฒนา, บางคอแหลม, บางกอกน้อย, บางพลัด, ภาษีเจริญ, ตลิ่งชัน, หนองแขม, จอมทอง, บางบอน, บางรัก, บางแค, คลองสาน)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
40,000 - 80,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วิเคราะห์ ประเมินเทรนด์ตลาด คู่แข่ง รวมถึง วางแผนกลยุทธ์การตลาด ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของบริษัท
2. วางแผนกลยุทธ์ เพื่อขยายตลาดในกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ตามนโยบายและทิศทางของบริษัท
3. สร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด เช่น อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพิ่มส่งเสริมภาพลักษณ์ และสร้าง Brand recognition ให้แก่องค์กร
4. ติดตามและตรวจสอบผลงาน เพื่อรายงานเและประเมินความสำเร็จ
5. พัฒนา และรับผิดชอบ การวางแผนงบประมาณ และดูแลบริหารทีมงานให้ดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้
6. ประสานงาน digital marketing เพื่อการวางแผนการขายช่องทาง online/ e-commerce ที่แข็งแรง
7. ทำงานร่วมกับแผนกอื่น หรือองค์กรภายนอก เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
8. นำเทคโนโลยี นวัตกรรม เพิ่มไอเดียใหม่ๆ หรือการทำงานรูปแบบใหม่ ในการโปรโมทบริษัท และ ผลิตภัณฑ์
9. ศึกษาพฤติกรรมลูกค้า และ นำ customer feedback เพื่อมาพัฒนาแผนงาน และ เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า
10. ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร ให้ทั้งบุคคลภายนอก และบุคคลภายในขององค์กร เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท


คุณสมบัติ
1. อายุ 27-40 ปี 
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้าน Marketing / Business Administrations หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. คล่องแคล่ว, มีความมั่นใจ, มีความคิดเปิดกว้าง, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, กล้าแสดงออก, มีภาวะผู้นำ, ตาไม่บอดสี, สุขภาพแข็งแรง
4. มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการตลาด ด้านกลยุทธ์ การสร้างแบรนด์ และ การสื่อสาร หรือ ด้าน PR 3 ปีขึ้นไป
5. อ่าน เขียน และพูด ภาษาอังกฤษได้ดี
6. ใช้ MS Office ได้ดี, มีทักษะและความเข้าใจในการตลาด ด้านธุรกิจ B2B, สามารถเข้าสังคมได้ หากเคยมีความเข้าใจด้าน Digital marketing ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- หอพักพนักงาน (กรณีประจำจังหวัดเพชรบุรี)
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
การตลาด
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
การตลาด
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
สวัสดิการดี
ดีมาก
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
10/08/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
10/08/2022
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
  
กลุ่มบริษัท พีรพัฒน์ ก่อตั้งในปี 1983 โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ และจัดจำหน่ายเครื่องจักร และ การบริการที่เกี่ยวกับความสะอาด (Cleaning & Hygiene Solution) สำหรับกลุ่มลูกค้าสถาบัน ทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน นอกเหนือจากการบริการลูกค้าโรงแรมกว่า 800 แห่ง พีรพัฒน์ยังให้บริการลูกค้ากลุ่มร้านอาหาร กลุ่มโรงพยาบาล และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีวิสัยทัศน์ในการนำเสนอสินค้า และบริการแบบมืออาชีพ เราเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์สำหรับ การซักรีด ห้องครัว  การทำความสะอาดภาคอุตสาหกรรม สระว่ายน้ำ สินค้าสุขอนามัย และเครื่องผลิตน้ำร้อนแบบประหยัดพลังงาน สินค้าเหล่านี้มีทั้งในส่วนที่ผลิตเอง และนำเข้าจากต่างประเทศ
บริษัทมีความมั่นคง และมีแนวโน้มในการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ (CLMV) อันเกิดจากปัจจัยสำคัญในการขยายสายผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุม และตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการเป็นผู้นำในการให้บริการแบบมืออาชีพอย่างครบวงจร
นอกเหนือจากนี้ กลุ่มพีรพัฒน์ยังให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน เพื่อให้มีทักษะ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรวมทั้งให้มีการเติบโตในสายอาชีพ และก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต  
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
406 Ratchadapisek Road, Samsen Nork, Huaykwang, Bangkok 10310
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณชฎานิศ
โทรศัพท์
0-2290-1234ต่อ123,686 Fax 0-2290-1248
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
พนักงานขายด้านสระว่ายน้ำ
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
18,000 - 30,000 บาท/เดือน + Commission
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการแผนกศูนย์รวมช่าง
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กทม. (ห้วยขวาง)
40,000 - 60,000 บาท/เดือน + Commission
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
หัวหน้างานบริการสระว่ายน้ำ
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
20,000 - 30,000 บาท/เดือน + Commission
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เพชรบุรี
50,000 - 80,000 บาท/เดือน
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Sales Engineer
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
20,000 - 40,000 บาท/เดือน + Commission