กลับ
การโรงแรม/รีสอร์ท, การศึกษา, ธุรกิจบริการ
25/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การโรงแรม/รีสอร์ท, การศึกษา, ธุรกิจบริการ
25/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี
20,000 - 25,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ให้ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการสมัครเข้าเรียนดนตรี ทางไลน์ FB และทางโทรศัพท์
 • ทำประชาสัมพันธ์ทาง Social Media
 • ติดต่อผู้ปกครอง จัดตารางเรียน ประสานงานการเปลี่ยนตารางระหว่างครูและผู้ปกครอง ติดตามการจ่ายเงินของผู้ปกครอง
 • เช็คการเข้าเรียนของนักเรียนและการลาของคุณครู
 • ดูแลความเรียบร้อยภายในโรงเรียน
 • เช็คจำนวนชั่วโมงการสอนของครูเพื่อคิดเงินเดือน
 • เช็คสต๊อกหนังสือเรียน
 • ออกใบกำกับภาษีและใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ออกใบแจ้งหนี้ (Invoice) 
 • ประสานงานกับครูต่างชาติ / music director โดยใช้ภาษาอังกฤษ
 • ดูแลการจัดและประสานงานกิจกรรมพิเศษ เช่น Concert / Summer Camp / Music Camp สำหรับเด็ก
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  เข้างาน เสาร์อาทิตย์ 8:00-19:00
  จันทร์-ศุกร์ ตอบ Line/FB 10:00 เข้างาน 13:00-19:00
  หยุดวันธรรมดา 2 วัน/อาทิตย์

คุณสมบัติ
 • จบปริญญาตรี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ เขียน email และพูดโต้ตอบได้
 • ใช้ Word / Excel / PowerPoint ได้ พิมพ์ภาษาไทยและอังกฤษได้
 • สุภาพ ใจเย็น แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • บุคลิกดี คล่องแคล่ว ยิ้มแย้มแจ่มใส***
 • ตรงต่อเวลา***
 • ซื่อสัตย์ รับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ
 • Multitask เก่ง ใจเย็น บริหารเวลาได้ดี
 • หากใช้ Canva / Photoshop + Vdo editing software ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ***
 • หากมีประสบการณ์ดูแลลูกค้า VIP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ***
 • ความรู้ทางดนตรี ไม่มีไม่เป็นไร
 • Self-initiative + able to work independently

สวัสดิการ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- โบนัสประจำปี

บริษัท พีแอนด์โอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
บริษัท พีแอนด์โอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Piano Academy of Bangkok เป็นสถาบันสอนเปียโนที่ใช้หลักสูตรออกแบบโดยดร.อร พรพรรณ บรรเทิงหรรษา และดร.คริสโตเฟอร์ แม็คคีแกน อาจารย์และศิลปินนักเปียโนระดับประเทศที่ได้รับรางวัลมากมายจากการแข่งขันในต่างประเทศ และร่วมสอนโดยทีมคุณครูที่มีประสบการณ์สูงและผ่านการอบรมโดยดร.อร และดร.คริสโดยเฉพาะ
เพราะเด็กแต่ละคนมีการพัฒนาในแต่ละด้านไม่เท่ากัน ที่ Piano Academy of Bangkok จึงมีศิลปินนักเปียโนระดับประเทศมาช่วยออกแบบวางแผนและดูแลหลักสูตรที่จะเหมาะสมกับเด็กแต่ละคน (Personalized Curriculum)
การเรียนเปียโนไม่ว่าจะเป็นการเล่นเพื่อผ่อนคลาย เพื่อท้าทายความสามารถ เพื่อสอบในระบบ ABRSM หรือ TRINITY เพื่อการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ หรือกระทั่งเพื่อการประกอบอาชีพ Piano Academy of Bangkok พร้อมตอบโจทย์และพัฒนาเด็กตามศักยภาพสูงสุด โดยอาศัยความร่วมมือของทั้งครู ผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่วางร่วมกัน
บริษัท พีแอนด์โอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
ที่อยู่
283/90 อาคารโฮมเพลส ออฟฟิศ บิลดิ้ง ชั้นที่ 18 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
081-987-8316
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน