กลับ
30/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 3 ปี
กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สมัครงานกับ MOSS Energy:

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (ติดตั้งบนดิน, ลอยน้ำ, บนหลังคา) ในประเทศไทย
 • ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (PM) เช่น การตรวจสอบแผงโซลาร์เซลล์, ตรวจสอบสายไฟ, ตรวจสอบเซ็นเซอร์สภาพอากาศ ฯลฯ ตามข้อกำหนดของสัญญา
 • ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (PM) ตามความถี่ที่กำหนดไว้ในสัญญา O&M
 • ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง (CM) อุปกรณ์ระบบโซลาร์เซลล์ เช่น การเปลี่ยนและซ่อมบำรุงอุปกรณ์เมื่อถึงเวลาที่กำหนด
 • แก้ไขปัญหา กรณีเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ระบบสื่อสาร RS485, ระบบ Ethernet และโครงข่ายสาย Fiber Optic ขัดข้อง
 • ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา เมื่ออุปกรณ์หรือระบบต่างๆ ขัดข้อง
 • ดูแลการทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์ และการตัดหญ้าให้มีคุณภาพ ตามความถี่ที่กำหนดไว้ในสัญญา O&M
 • ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ทั้งระบบ เพื่อให้การผลิตไฟฟ้ามีประสิทธิภาพตามที่ต้องการ
 • จัดทำเอกสาร HSE (สุขภาพ, ความปลอดภัย, สิ่งแวดล้อม) และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน (ตามความจำเป็น)
 • จัดทำเอกสารการประเมินความเสี่ยง & ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน (RAMS) ที่เกี่ยวข้องกับงาน O&M
 • รายงานเหตุการณ์ที่เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Misses) หรือการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยให้ O&M Site Manager ทราบ
 • ติดต่อประสานงานและทำงานร่วมกับผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทลูกค้า, เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (HSE), ผู้รับเหมา, ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ และงานขนส่งต่างๆ เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและเสร็จตามเวลาที่กำหนด
 • จัดการอุปกรณ์ Spare part เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ และวัสดุที่สำคัญต่างๆ มีพร้อมใช้งาน
 • บันทึกข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ของงาน O&M ลงในโปรแกรม CMMS (ซอฟต์แวร์สำหรับจัดการงานซ่อมบำรุงด้วยคอมพิวเตอร์)
 • จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง และรายงานประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า (Performance Report) ให้กับลูกค้า หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานกับทีมงานต่างๆ และบุคลากรของลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
 • จัดการด้านการรับประกันสินค้าต่างๆ จากบริษัทผู้จำหน่ายสินค้า และอุปกรณ์
 • มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงปรับปรุงกระบวนการทำงานการซ่อมบำรุง การใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ

คุณสมบัติ
ทักษะและคุณสมบัติของผู้สมัครงานกับ MOSS Energy:
 • วุฒิการศึกษาปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สัญชาติไทย
 • มีความรู้ด้านงานโซลาร์เซลล์
 • มีประสบการณ์ด้านงานโซลาร์เซลล์ 2-3 ปี หรือด้านพลังงานอื่นๆ
 • สามารถพูด, อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษได้
 • สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จทันเวลาที่กำหนด
 • สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่กดดันได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี
 • ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD (ออกแบบ Solar PV Layouts และวงจรไฟฟ้า) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงานที่บ้าน
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสประจำปี 1 เดือน

บริษัท มอส เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
บริษัท มอส เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Who we are

Founded in 2018, MOSS Energy initially started as an Operations & Maintenance (O&M) service provider for solar power plants. Through successful project operations we have organically expanded our offerings and now provide a wide range of services from project development, permitting, commissioning, through to project management and technical asset management of solar farms, all with a focus on WHSE.


With a leadership team combining 30 years’ of solar experience managing 100MWp in Technical Asset Management (TAM) and overseeing 50 engineers and staff, we are looking for talented candidates to join our growing team.


ที่อยู่
88/48 หมู่ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณนฤมล ศรีบัวเผื่อน
โทรศัพท์
0-2316-8848
เว็ปไซต์
แบ่งปัน