กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
ไอที - อินเทอร์เน็ต
20/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
นนทบุรี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.ติดต่อประสานงานหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อสนับสนุนทีมบริหารโครงการ ให้งานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมายนั้นสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของบริษัทฯ
2.สืบค้น หาข้อมูล ประสานงาน ติดตาม ดำเนินการจัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องการใช้ภายในหน่วยงาน
3.สืบค้น หาข้อมูล เรียบเรียงเพื่อนำมาสนับสนุนการปฎิบัติงานในหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.จัดทำรายงาน และจัดเอกสารในมิติต่างๆ เพื่อนำมาสนับสนุนการปฎิบัติงานในหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย
5.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามความเหมาะสม


คุณสมบัติ
  • อายุ 21-30 ปี
  • จบปริญญาตรี  ทุกสาขา
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
above standard
4.5
4.2
3.7
4.2
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.3
วิศวกร
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.3
4.3
4.2
4.0
4.2
งานสายตรงมีความคิดริเริ่ม
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
22/05/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
22/05/2023
บริษัท อีเว้นท์ไทย จำกัด
บริษัท อีเว้นท์ไทย จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท อีเว้นท์ไทย จำกัด
- บริการระบบลงทะเบียนออนไลน์ (Online Registration) 
- ระบบบริหารและจัดการงานแสดงสินค้า (Event Management System)
- ออกแบบกราฟฟิค & ครีเอทีฟ ในส่วนระบบคอมพิวเตอร์และมือถือ (Web         
  Design/Programming)
- พัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application)
บริษัท อีเว้นท์ไทย จำกัด
ที่อยู่
47/313 อาคารไคตัค ชั้น 5 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณอุ้ม
โทรศัพท์
095-942-2201 Fax 0-2115-4050 ​
เว็ปไซต์
แบ่งปัน