กลับ
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
27/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
27/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
3 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

Job Description

*Planning, organizing, controlling and implementation of all operational activities

*Development, maintenance, revision, and implementation of policies and work procedures in compliance with the company requirement
*Drive, supervise, monitor, and lead the performance and development of the Operations Team.
*Fulfilment of customers order in timely manner
*Inventory management in coordination with the company’s stocking guidelines and purchasing of stocks.
*Shipping customs clearance, Import Export and managing freight forwarders ensuring effective management of shipments timely and cost effectiveness manner
*Manage the operations function at warehouse which covers planning and executing daily logistics & warehouse activities.
*Coordinate with warehouse team on the physical inventories’ movement on the accuracy of the items picked.
*Efficient management of warehouse storage by maximizing storage and adhering to FIFO method for retrieval of stocks
*Any ad-hoc assigned duties


คุณสมบัติ
To be successful in this role, you would require:
*Bachelor’s degree preferably in Business, Supply Chain or equivalent.
*At least 5 years of professional working experience in Supply Chain experience including order processing, warehousing, shipping, and logistics
*At least 3 years of experience in a supervisory role
*Knowledge of laboratory/ healthcare equipment will be added advantage
*Strong interpersonal and communication skills
*Proficient in spoken and written English
*Self-motivated and a team player

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท อาร์ไอ เทคโนโลยี่ส์ จำกัด
บริษัท อาร์ไอ เทคโนโลยี่ส์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
RI Technologies Ltd. 
At RI Technologies, we are committed to facilitating access to state-of-the-art research tools by continually introducing new technologies, providing complete solutions to customers. We are dedicated to being a vital source for scientific research bringing leading-edge solutions to enable our clients to thrive. The passion, the resourcefulness, and the creativity of our employees are the driving forces behind our success on a regional scale, enabling us to create sustainable growth and value in today’s growing life science industry.

บริษัท อาร์ไอ เทคโนโลยี่ส์ จำกัด
ที่อยู่
No. 1244, Pattanakarn Road, Suanluang, Bangkok 10250
โทรศัพท์
0-2853-3584-7
เว็ปไซต์
แบ่งปัน