กลับ
27/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 1 ปี
ปทุมธานี
ปริญญาตรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
เขียนโปรแกรม ควบคุมระบบบำบัดน้ำ บำบัดอากาศ ผลิตน้ำ Reuse ด้วย ระบบโอโซนของบริษัท

คุณสมบัติ

วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม

มีทัศนคติที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้

มีความกระตือรือร้น

มุ่งมั่นให้งานสำเร็จ

สนใจศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ

บริษัท ซินเนอร์ยี่ ไลฟ์ จำกัด
บริษัท ซินเนอร์ยี่ ไลฟ์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ซินเนอร์ยี่ ไลฟ์ จำกัด
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2545
ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน 47,000,000 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)

วิสัยทัศน์ " มุ่งมั่น พัฒนา เทคโนโลยี โอโซน เพื่อโลก เพื่อสิ่งแวดล้อม "

บริษัท ซินเนอร์ยี่ ไลฟ์ จำกัด เป็นผู้บุกเบิก นำโอโซนมาใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม
อย่างเป็นรูปธรรมเป็นครั้งแรก
เรามีการทำวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี ที่เป็นของตนเอง
เราจึงสามารถออกแบบ และเป็นผู้ผลิตเครื่องโอโซนของคนไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิ

ภายใต้แบรนด์ " SYNERGY "




บริษัท ซินเนอร์ยี่ ไลฟ์ จำกัด
ที่อยู่
72 ซอยรังสิต-นครนายก 32 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์
0-2157-0595
เว็ปไซต์
แบ่งปัน