กลับ
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

พื้นที่ปฎิบัติงาน: ชื่อ บริษัท เบฟโปรเอเชีย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางชัน (ซ.เสรีไทย 87) (บริษัท ในเครือ ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด )


- วางแผน ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหางานของทีมงาน Dispatcher ให้ปฏิบัติงานและในบริการกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

- ควบคุมติดตามการรับสายของพนักงาน Dispatcher เพื่อให้การสื่อสารกับลูกค้ามีประสิทธิภาพ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ

- ติดตามตรวจสอบการบันทึกข้อมูลจากหน่วยงานปฏิบัติการการเข้าในระบบ

- ประสานงานติดตามงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท

- จัดทำเอกสารและรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ปฏิบัติตามข้อกำหนด ISO9001:2015


คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ บริหารธุรกิจ บริหารการจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การในการทำงานด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องทำความเย็น หรืองานบริการ 2 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การควบคุมติดตามการรับสายของพนักงาน Dispatcher มาอย่างน้อย 2 ปี
  • มีประสบการณ์การด้าน Customer service หรือ Call Center
  • มีทักษะด้านการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และใช้งาน Excel ได้ดีเยี่ยม

สวัสดิการ
- Dental insurance
- Life insurance
- Medical insurance
- Performance bonus
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- มีเงินเดือนประจำ
- มีโบนัสประจำปี
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 16 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
3.8
4.2
3.6
3.8
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
บริการลูกค้า
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
รายได้ดีและได้พัฒนางานพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
22/11/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
22/11/2022
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
BevPro Asia Co., Ltd. is a joint venture of Logistics Asia Co., Ltd. and Thinkrun Co., Ltd (from Japan), a company with experience in marketing equipment management and refrigeration equipment for Coca-Cola Company in Japan for over 45 years.
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่อยู่
214 Moo 5,Thai Nam Thip Bldg., North Park, Vibhavadirangsit Road, Thungsonghong, Laksi, Bangkok 10210
ชื่อผู้ติดต่อ
HR Department
โทรศัพท์
0-2984-2000
เว็ปไซต์
แบ่งปัน