กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
29/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. วางแผนงาน แผนพัฒนา ด้านระบบคุณภาพ และ ระบบควบคุมภายในองค์กร ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่บริษัทฯได้การรับรอง หรือ มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง เช่น ISO9001, COSO, PDPA, หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
 2. วิเคราะห์กระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ เชื่อมโยงการทำงานของทุกฝ่ายให้ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องชัดเจน และ กำหนดผังกระบวนการของบริษัทฯ (Business Process Workflow Diagram)
 3. วิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ (Risk Management)
 4. ให้คำปรึกษา/แนะนำ การปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและคู่มือปฏิบัติงาน (Procedure/Work Instructions)
 5. เป็นแกนนำในการตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน (Lead Auditor)
 6. จัดอบรม/ประสานงานการอบรมที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ (ISO9001) และ ระบบควบคุมภายใน (Internal Control)
 7. ติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอกในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ (ISO9001) และ ระบบควบคุมภายใน (Internal Control)
 8. นำเสนอและพัฒนา Software Program Application ที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และ กระบวนการปฏิบัติงาน
 9. เป็นคณะทำงานในการพัฒนาระบบ และ กระบวนการต่างๆของบริษัทฯ
 10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  2. ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  3. มีความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ บริหารงานก่อสร้าง
  4. ได้รับ Certification ในการตรวจ Internal Audit สำหรับ ISO 9001 เวอร์ชั่นปัจจุบัน
  5. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านระบบคุณภาพ ISO 9001 มาแล้วอย่างน้อย 3-5 ปี
  6. สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
  7. มีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพ ISO 9001 เคยเป็นทีมผู้สร้างระบบ ISO (เขียน Procedure, WI, Form) จนได้รับใบรับรอง (Certificate)
  8. ทักษะในการติดต่อสื่อสาร การวิเคราะห์เรื่องต่างๆ การประเมินผล การเขียนรายงาน และการนำเสนอ
  9. มีปฏิภาณไหวพริบ ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  10. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  11. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูงได้

  สวัสดิการ
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม
  - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  - ของขวัญคลอดบุตร
  - ของเยี่ยมกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล
  - ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  - ค่ายินดีมงคลสมรส
  - ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
  - ซื้อสินค้าราคาพิเศษสำหรับพนักงาน
  - ตรวจสุขภาพประจำปี
  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันสังคม
  - ประกันสุขภาพกลุ่ม
  - ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
  - สวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  - เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  - เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (สวัสดิการไม่มีเงินฝาก)
  - เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  - โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

  logoHR.png
  รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
  คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 3 รีวิว
  flower of heart

  4.0

  Dream Company
  ยอดเยี่ยม
  3.8
  3.6
  3.1
  3.3
  ฟังเสียงจากบริษัท

  บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2557 โดยคุณชยพล หรรรุ่งโรจน์และคุณขวัญชัย ยิ่งเจริญถาวรชัย และแบรนด์อัลติจูดได้เข้ามีส่วนร่วมที่สำคัญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีเอกลักษณ์ เน้นความสำคัญในการตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิต การออกแบบที่สร้างสรรค์ และทำเลที่ตั้งที่ดีเยี่ยม กลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทเน้นการพัฒนาโครงการระดับลักซ์ชัวรี่ทั้งในแนวราบและแนวสูง โดยการออกแบบให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างสูงสุด และเลือกทำเลที่ดีที่สุดเพื่อให้ลูกบ้านสามารถอยู่ในทำเลที่มีคุณค่าในราคาที่ไม่แพง บ

  ...
  งาน หางาน สมัครงาน บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  • 1(current)
  ฟังเสียงจากพนักงาน

  logourl
  4.3
  วิศวกร
  >1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
  4.3
  4.3
  3.7
  4.0
  3.5
  มีความท้าทาย และเปลี่ยนชีวิตคนให้ก้าวกระโดดได้
  สวัสดิการที่ดี กิจกรรมดี มีการสนับสนุนให้พนักงานคิดนอกกรอบ
  การลาพักร้อน
  อนุมัติการลาง่ายที่สุด
  สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
  4/5
  ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
  4/5
  ชั่วโมงทำงานต่อวัน
  10
  ความท้าทาย
  4/5
  โอกาสสร้างผลงาน
  4/5
  ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
  4/5
  ระบบบริหารจัดการทันสมัย
  3/5
  การขึ้นเงินเดือน
  มากกว่า 10% ขึ้นไป
  โบนัสต่อปี
  1
  พอใจสวัสดิการ
  4/5
  ระดับรายได้
  กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
  สังคมดีในบริษัท
  3/5
  การเมือง
  ปานกลาง
  ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
  4/5
  การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
  4/5
  06/06/2022
  การลาพักร้อน
  อนุมัติการลาง่ายที่สุด
  สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
  4/5
  ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
  4/5
  ชั่วโมงทำงานต่อวัน
  10
  ความท้าทาย
  4/5
  โอกาสสร้างผลงาน
  4/5
  ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
  4/5
  ระบบบริหารจัดการทันสมัย
  3/5
  การขึ้นเงินเดือน
  มากกว่า 10% ขึ้นไป
  โบนัสต่อปี
  1
  พอใจสวัสดิการ
  4/5
  ระดับรายได้
  กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
  06/06/2022
  บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  เกี่ยวกับบริษัท
  Join our team
  Build your career at Altitude

  The successful candidate will be provided a promising career opportunity, nurture talent, develop leaders and reward achievement.

  To submit your application, please send your full resume and salary expectation to us.

  Altitude Development Co., Ltd.
  บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  ที่อยู่
  Sathorn Prime Tower: 26 Floor 16, Naradhiwas Rajanagarindra Rd, Khwaeng Yan Nawa, Khet Sathon, Bangkok 10120
  ชื่อผู้ติดต่อ
  คุณพศิน
  โทรศัพท์
  0-2027-8989 Fax 0-2259-1150
  เว็ปไซต์
  แบ่งปัน