กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 4 ปี
กทม. (จตุจักร, ดินแดง)
ปริญญาตรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- วางแผนและพัฒนากลยุทธ์ใช้สื่อโฆษณา Online ของบริษัท ทั้งการเลือกใช้สื่อ วางงบประมาณ, เนื้อหา Campaign และ กิจกรรม Online Activities ทั้งหมดของหัตถการหรือProduct ที่ตนเองรับผิดชอบ ให้ได้มาซึ่ง MQL (Marketing Qualification Lead)
- วางแผนและดําเนินการหา MQL (Marketing Qualification Lead) ซึ่งคือ จํานวนผู้สนใจเข้ามาทําหัตถการ หรือ Product ตามที่ตนเองรับผิดชอบ ให้เต็ม Slot ของคลินิกในทุกสาขา
- วางแผนและลงรายละเอียดในการทํา ระบบการจัดเก็บ และ สืบค้นภาพ Gallery ในหัตถการหรือ Product ที่ตนเองรับผิดชอบ ให้เพียงพอ ต่อการนําเสนอเพื่อประโยชน์ในการเป็นเครื่องมือการปิดการขายให้กับบริษัท
- ยิงโฆษณาในแพลตฟอร์มต่างๆทั้ง Google Adwords (SEM), SEO, Display Network, Facebook Ads, LAP (Line Advertising platform) และ Tiktok และ วิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บ Data สําหรับ การวัดผลเพื่อนําเสนอกลยุทธ์ และ การวัดผล Campaign ทางการตลาด ต่อผู้บริหาร Marketing Director
- ดูแลสร้างสรรค์คอนเทนต์ในหัตถการหรือProduct ที่ตนเองรับผิดชอบ เช่น คอนเทนต์ในด้านวีดีโอสั้น ฯลฯ
- บริหารจัดการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและเพิ่มฐานข้อมูลลูกค้ากลุ่มเป้าหมายสําหรับหัตถการหรือ Product ที่ตนเองรับผิดชอบ
- วิเคราะห์ข้อมูลสื่อและกิจกรรม Online ที่ได้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุง ให้นํามา ซึ่ง MQL (Marketing QualificationLead)
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และ Report ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

คุณสมบัติ
  • ไม่จํากัดเพศ อายุ 27 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการทํางานด้านMarketing 2-5 ปีขึ้นไป
  • สามารถในการสื่อสาร การประสานงาน ในระดับดีมาก
  • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดี และมีทักษะในการทํางานเป็น Teamwork ร่วมกับคนอื่นได้
  • สามารถทํางานภายใต้เวลาอันจํากัดและรับความกดดันได้ดี
  • มีประสบการณ์ในการทํางานด้าน Digital Marketing หรือ Marketing Automation และสามารถดู Data เบื้องต้นเพื่อนํามาวิเคราะห์ข้อมูลได้
  • มีความชอบในความสวยความงาม การศัลยกรรม และติดตามเทรนด์ด้านความงามอยู่เสมอ
  • หากมีประสบการณ์ในสายงานคลินิกความงาม โรงพยาบาล หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- อาหารและขนมท่านเล่น
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
above standard
5.0
5.0
4.0
5.0
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
4.5
5.0
งานท้าทาย หัวหน้าและนายให้โอกาสอยู่เสมอ เพื่อนร่วมงานดีมาก
ทุกคนที่ทำงานที่นี่เป็นกันเอง และผู้บริหารเข้าถึงพนักงานทุกคนได้ง่าย ทำให้พนักงาน กล้าบอกปัญหา กล้ามาปรึกษาในเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือ อีกทั้งบริษัทยังห่วงใย พนักงานทุกคน
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
7%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
09/05/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
7%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
09/05/2023
เมโกะ คลินิกแพทย์/บริษัท บิวติเพล็กซ์ จำกัด
เมโกะ คลินิกแพทย์/บริษัท บิวติเพล็กซ์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
เมโกะ คลินิกเป็นที่รู้จักและอยู่ในระดับแถวหน้าของแวดวงความงามเมืองไทย โดยเฉพาะเรื่องผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม โดยยึดถือมาตรฐานการดูแลรักษาและการบริการเทียบเท่าระดับสากลมาโดยตลอด

ปัจจุบันเมโกะ คลินิก มี 4 สาขา
• สาขาจตุจักร
• สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
• สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต
• สาขาเซ็นทรัล พระราม 2

นับตั้งแต่การดูแลผิวพรรณที่มีหลากหลายวิธี เริ่มจากการทำทรีทเม้นท์ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนรูปหน้าและสัดส่วน เช่น การเสริมหน้าอก เสริมจมูก ทำตา 2 ชั้น หรือการลดสัดส่วนด้วยคลื่นวิทยุ ที่เรียกว่า Vaser Lipo Selection ซึ่งกำลังนิยมแพร่หลายกันอยู่ในขณะนี้

เมโกะ คลินิก เน้นการดูแลรักษาที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยสูง หลังทำใช้เวลาพักฟื้นน้อย โดยลูกค้าสามารถกลับไปดูแลต่อเองได้ที่บ้านและดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติ ซึ่งสอดคล้องกับชีวิตของคนยุคปัจจุบัน

เครื่องมือที่ทันสมัย
เมโกะ คลินิก ให้ความสำคัญของเครื่องมืออุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ดีและทันสมัย ซึ่งจะสอดคล้องกับผลการให้บริการที่ให้สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย บาดเจ็บหรือมีแผลบวมฟกช้ำน้อย ใช้เวลาในการพักฟื้นน้อย และแผลหายเร็วและไม่มีแผลเป็น หรือแผลเป็นที่มีขนาดเล็กมาก ที่สำคัญต้องดูแลโดยแพทย์ผู้มีความชำนาญอย่างสูง

ปรัชญาของ เมโกะ คลินิก
การบริการที่เป็นเลิศเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า คือสิ่งที่ทำให้ เมโกะ คลินิก เป็นอันดับ 1 ของศูนย์ศัลยกรรม สัดส่วน ผิวพรรณ และความงามของเมืองไทยมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งจะก้าวสู่ปีที่ 30 แล้ว

ด้วยการบริการที่มีหลากหลายทั้งด้านศัลยกรรมและผิวพรรณ ทำให้เราภูมิใจที่ได้ดูแลลูกค้าให้สวย ดูดีอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยแพทย์และทีมงานผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ พร้อมด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อบริการที่ดี

ด้วยชื่อเสียงที่รักษามาอย่างดีตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ทำให้ เมโกะ คลินิก เป็นผู้นำด้านความงามและศัลยกรรมที่ได้รับการยอมรับจากผู้คนในทุกแวดวง เช่นกลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียง กลุ่มผู้นำ และผู้บริหารต่างๆ คนในแวดวงบันเทิง รวมทั้งคนต่างชาติ ที่ได้มอบความมั่นใจ ไว้วางใจ และเลือกให้ เมโกะ คลินิก ดูแลความงามตลอดมา และความสำเร็จของเมโกะวันนี้ คือ การเติมความสวย มอบความสุข ให้กับคุณคนพิเศษของเราเสมอ


ที่อยู่
เลขที่ 8/44 ซอย ลาดพร้าว 8 ถนน ลาดพร้าว แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resource Department
โทรศัพท์
02-938-5806 -7 ต่อ 1
เว็ปไซต์
แบ่งปัน