กลับ
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า, ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
29/09/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า, ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
29/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 2 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
18,000 - 25,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.ศึกษาสินค้าที่นำมาจำหน่ายอย่างละเอียดในทุกๆด้าน
2.สาธิตสินค้า และอบรมการใช้สินค้าให้แก่ลูกค้า
3.ให้ความรู้ด้านเทคนิค และคุณสมบัติเฉพาะของสินค้าให้แก่ทีมขาย
4.ติดต่อประสานงานผู้ผลิตในต่างประเทศ

คุณสมบัติ
-เพศชาย / หญิง สัญชาติไทย
-อายุ 22 - 40 ปี
-วุฒิฯ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ เช่น เครื่องกล, อุตสาหการ, แมคคาทรอนิกส์, โทรคมนาคม, สำรวจ, โยธา, เทคโนโลยีสารสนเทศ,  คอมพิวเตอร์ ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
-บุคลิกภาพดี และมีใจรักในงานบริการ
-มีรถยนต์ส่วนตัวใช้ในการทำงาน สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าสันทนาการ
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- ส่วนลดในการตัดแว่นสายตา-แว่นกันแดด
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
above standard
3.5
4.0
2.5
3.7
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
3.0
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, อดีตพนักงาน
3.0
3.0
4.0
2.5
3.7
สังคมดี อยู่กันแบบครอบครัว
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
2/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
03/07/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
2/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
03/07/2022
บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

Hollywood International Limited – A leading importer and distributor of technological solutions and high quality eyewear from awarded manufacturing companies worldwide, serving both public and private sectors with our solid foundation of reliability, professional, and service minded. Our 5 independently managed sales divisions offering a wide range of products includes:
         
          • Educational technology and products
          • Industrial measuring instruments
          • Medical and ophthalmic instruments
          • Scientific laboratory instruments
          • Surveying instruments

Subsidiary Companies:

Subsidiary Companies:

Hollywood Optical Limited
– Established since 1967 as a leading exclusive distributor of premium fashionable eyewear products, including the world prestigious brands such as Dior, Yves Saint Laurent, Dunhill, and Gianfranco Ferre, serving over 700 optical retailers, department stores, and fashion boutiques nationwide.

Global Instech Limited
– Established in 1995 as a project consultant, system integrator, as well as importer and distributor of advanced technology solutions and equipments from high-tech manufacturers worldwide.

Defentec Limited
– Established in 2000 as a leading importer, dealer for high technology military non-weapon equipments and solutions, serving various sectors in Royal Thai Army and public security agencies.

บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่
501/4-8 Phetchburi Road, Rajtaywee, Bangkok 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2653-8255, 0-2653-8555, 0-2251-6032 (30 Lines) Ext.775, 229, Direct line : 0-2653-9687 Fax 0-2653-9797
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานอิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า, หางานค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานนครปฐม, หางานนนทบุรี, หางานปทุมธานี, หางานสมุทรปราการ, หางานสมุทรสาคร, หางานช่างก่อสร้าง / อาคาร, หางานช่างคอมพิวเตอร์ / โทรคมนาคม, หางานช่างซ่อมบำรุง / ช่างกล, หางานช่างยานยนต์, หางานช่างอื่นๆ, หางานช่างไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์, หางานขับรถ, หางานงานต้อนรับ, หางานบริการลูกค้า, หางานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์, หางานสายการบิน, หางานงานวิจัยและพัฒนา, หางานชีววิทยา, หางานนักคณิตศาสตร์ / สถิติ, หางานฟิสิกส์, หางานสิ่งแวดล้อม, หางานอาหารและโภชนาการ, หางานอื่นๆ, หางานเคมี, หางานวิศวกรการผลิต / วิศวกรอุตสาหกรรม, หางานวิศวกรการเกษตร, หางานวิศวกรคอมพิวเตอร์, หางานวิศวกรทั่วไป, หางานวิศวกรยานยนต์, หางานวิศวกรสิ่งแวดล้อม, หางานวิศวกรเคมี / ปิโตรเคมี / พลังงาน, หางานวิศวกรเครื่องกล, หางานวิศวกรโครงการ, หางานวิศวกรโทรคมนาคม, หางานวิศวกรโยธา, หางานวิศวกรไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์, หางานBiochemistry, หางานBiological, หางานBiomedical, หางานBiomedical Engineering, หางานBiotechnology, หางานHealthcare, หางานMedical, หางานMedical Equipment, หางานMedical Equipment Sales, หางานMicrobiology, หางานScientific, หางานServices Technician, หางานSurvey, หางานSurvey Engineering, หางานกล้องจุลทรรศน์, หางานการขายการแพทย์, หางานการตรวจสอบความปลอดภัย, หางานการวัดคุม, หางานการสํารวจ, หางานขายอุปกรณ์การแพทย์, หางานขายเครื่องมือแพทย์, หางานจุลชีววิทยา, หางานชีวการแพทย์, หางานชีววิทยา, หางานมาตรวัด, หางานระบบเครื่องมือวัด, หางานวิทยาศาสตร์การแพทย์, หางานวิศวกรรมสำรวจ, หางานสำรวจพื้นที่, หางานอุปกรณ์การแพทย์, หางานอุปกรณ์ทางการแพทย์, หางานอุปกรณ์วิทยาศาสตร์, หางานเครื่องมือทางการแพทย์, หางานเครื่องมือวัด, หางานเครื่องมือวิทยาศาสตร์, หางานเครื่องมือเเพทย์, หางานเครื่องมือแพทย์, หางานเครื่่องมือแพทย์, หางานเช็คเครื่องมือทางการแพทย์, หางานเทคนิคการแพทย์, หางานเทคโนโลยีการแพทย์, หางานบริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อ่านต่อ