กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
29/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
20,000 - 30,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ร่วมในทีมเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบอัตโนมัติ เช่น ระบบ MIS, ระบบบริหารจัดการทรัพยากร
- ร่วมทีมเพื่อออกแบบ พัฒนา และเลือกใช้อุปกรณ์ IoT เพื่อสนับสนุนภารกิจ
- รายงานและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
- เขียนโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้/การบริหารจัดการสำนักหอสมุด
- เชื่อมต่อข้อมูลกับฐานข้อมูลต่าง ๆ
- ติดต่อประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด
- ดูแล ซ่อมบำรุง และปรับปรุงการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้บริการและบุคลากร
- เรียนรู้งานและช่วยดูแล และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรวมทั้งระบบที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายตามภารกิจหลักหรือภารกิจเฉพาะเรื่อง

คุณสมบัติ
 1. สามารถวางแผน จัดทำ ติดตั้ง ประมวลผล พัฒนาปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ เขียน/ทดสอบ/แก้ไขชุดคำสั่งได้
  1. เขียนโปรแกรมหรือเว็บรวมถึงใช้อุปกรณ์ IoT ให้ทำงานร่วมกับฐานข้อมูลได้
  2. สามารถปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา เหลื่อมวัน (หมุนวันหยุด) และพร้อมทำงานในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. จบ ป.ตรี ด้านคอมพิวเตอร์ IT

  สวัสดิการ
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  - ค่าทำฟัน
  - ค่ารักษาพยาบาล
  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันอุบัติเหตุ

  logoHR.png
  รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
  คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 3 รีวิว
  flower of heart

  4.0

  Dream Company
  ยอดเยี่ยม
  4.0
  3.8
  3.0
  3.2
  ฟังเสียงจากบริษัท

  เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 20 ได้เริ่มมีรูปแบบการสื่อสารสมัยใหม่ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องเรียนรู้ที่จะดำรงชีวิตในบริบทแห่งสังคมข่าวสารข้อมูล โดยมี “เทคโนโลยีสารสนเทศ” เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ในสมัยนั้นประเทศไทยยังมีทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากไอทีในสังคมไทยยังไม่ทั่วถึง ดังนั้นในปี พ.ศ.2538 รัฐบาลจึงได้ประกาศให้เป็น“ปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย” เพื่อเร่งรัดการใช้ประโยชน์ และเร่งรัดการผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นภายในประเทศไทย ในปีนั้นเอ

  ...
  งาน หางาน สมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • 1(current)
  ฟังเสียงจากพนักงาน

  logourl
  4.3
  เลขานุการ
  >1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
  4.3
  4.3
  4.5
  5.0
  3.5
  เงินดี งานเด่น ท้าทาย
  การลาพักร้อน
  อนุมัติการลาง่ายที่สุด
  สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
  4/5
  ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
  4/5
  ชั่วโมงทำงานต่อวัน
  10
  ความท้าทาย
  4/5
  โอกาสสร้างผลงาน
  5/5
  ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
  4/5
  ระบบบริหารจัดการทันสมัย
  5/5
  การขึ้นเงินเดือน
  9%
  โบนัสต่อปี
  1
  พอใจสวัสดิการ
  5/5
  ระดับรายได้
  กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
  สังคมดีในบริษัท
  4/5
  การเมือง
  ปานกลาง
  ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
  4/5
  การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
  3/5
  15/06/2022
  การลาพักร้อน
  อนุมัติการลาง่ายที่สุด
  สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
  4/5
  ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
  4/5
  ชั่วโมงทำงานต่อวัน
  10
  ความท้าทาย
  4/5
  โอกาสสร้างผลงาน
  5/5
  ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
  4/5
  ระบบบริหารจัดการทันสมัย
  5/5
  การขึ้นเงินเดือน
  9%
  โบนัสต่อปี
  1
  พอใจสวัสดิการ
  5/5
  ระดับรายได้
  กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
  15/06/2022
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  เกี่ยวกับบริษัท
  King Mongkut’s University of Technology Thonburi is one of leading technology academy in Thailand, focusing on teaching and researching in engineering & technology as well as serving industrial.
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ที่อยู่
  126 Pracha Uthit Road, Bangmod, Tungkru, Bangkok, 10140
  ชื่อผู้ติดต่อ
  คุณแบม, คุณปุ้ย
  โทรศัพท์
  0-2470-8082, 0-2470-8081
  เว็ปไซต์
  แบ่งปัน