กลับ
การค้า/นำเข้า/ส่งออก, การผลิต
19/09/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การค้า/นำเข้า/ส่งออก, การผลิต
19/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
ชลบุรี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบในการปรับปรุง พัฒนาระบบการทำงานให้ทันสมัยและสะดวกต่อการใช้งานระบบ
 • รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการใช้งาน ซอฟต์แวร์และพัฒนาการใช้งานระบบบน O365,การทำรายงาน Power BI  เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและตรงตามความต้องการและเป็นไปตามคุณภาพ ข้อปฏิบัติในการทำงาน
 • ศึกษาและวิเคราะห์การบวนการทำงานของระบบ
 • ศึกษาความต้องการของผู้ใช้งาน พร้อมจัดทำคู่มือการใช้งาน
 • พัฒนาโปรแกรมภายในองค์กรเพื่อให้ได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน พร้อมทดสอบโปรแกรมร่วมกับผู้ใช้งาน
 • บริหารจัดการฐานข้อมูล และ Security ให้สอดคล้องกับนโยบายและระเบียบปฏิบัติ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงและการกำกับให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • สามารถทำหน้าที่ในการ Support โปรแกรมที่ได้ทำการติดตั้งไปแล้ว เช่น สอนวิธีการใช้งาน, รับฟังข้อคิดเห็น หรือปัญหาของ โปรแกรมหรือระบบจากผู้ใช้งาน
 • ประสานงานกับโปรแกรมเมอร์ทั้งภายในและภายนอก
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี  สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมซอฟต์แวร์ , วิศวกรรมออโตเมชั่น , เทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการเขียนโปรแกรม 1 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้หรือประสบการณ์โปรแกรม  O365 , Power BI , SCADA , SharePoint , Power App
 • มีทักษะและความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การตัดสินใจ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่ารับขวัญบุตร
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- งานเลี้ยงปีใหม่
- ทุนการศึกษาบุตร
- ประกันสังคม
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 7 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
วิเศษสุด
4.3
4.4
3.2
4.0
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.6
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.6
4.6
4.7
3.5
5.0
บริษัททดีมาก
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
11/08/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
11/08/2023
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) เปิดดำเนินธุรกิจตั้งแต่ พ.ศ. 2521 บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต และจำหน่ายอาหารสัตว์บก, สัตว์น้ำ เป็นบริษัทหนึ่งใน เครือ ป.เจริญพันธ์และจีเอฟพีที ผู้ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร และปศุสัตว์ครบวงจร ได้แก่ การผลิต-จำหน่ายอาหารสัตว์สำเร็จรูป ยาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ ฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ โรงชำแหละไก่ และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เช่น แฮม ลูกชิ้นไส้กรอก ไก่ปรุงสุก ฯลฯ
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
135/2 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 331 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
ชื่อผู้ติดต่อ
แผนกสรรหาและค่าจ้าง ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์
038-442-700 ต่อ 2764 Fax 0-2473-8380-81
แบ่งปัน