กลับ
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่, ไอที - ฮาร์ดแวร์
20/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่, ไอที - ฮาร์ดแวร์
20/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 10 ปี
กทม. (จตุจักร)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
18,000 - 35,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• วางแผนโครงการ ทั้งแผนงาน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ทีมงานและผู้รับเหมา
• ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
• ควบคุมงานติดตั้งให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและได้ตามมาตรฐานสากล
• ควบคุมผู้รับเหมารายย่อย
• ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้เข้าหน่วยงานตามแผนงานและเก็บรักษาเป็นอย่างดี
• จัดทำแบบและเคลียร์แบบ Shop Drawing ได้
• จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงานปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
• ตรวจสอบควบคุมและดูแลการติดตั้งงานระบบให้เป็นไปตามแผนงาน
• ตรวจสอบความปลอดภัยในหน่วยงานตามรายการมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด
• เข้าร่วมประชุมประสานงานของโครงการ


คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือ สาขาเครื่องกล
  • มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมงานระบบ 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ (AUTOCAD) ได้


สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- รถรับส่งพนักงาน
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสประจำปี

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

PRIMEROAD POWER PUBLIC COMPANY (PRP) is a leading investment group based inThailand, with diversified interests in Renewable Energy and a regional focusin the Asia-Pacific.

We aim togenerate superior returns while balancing environmental and social concerns inaddressing the region’s energy and environmental problems. Sustainability liesat the core of our values as we seek to create a positive impact in poweringthe world with green energy.

Our seniormanagement brings diverse and extensive experience in investment banking,strategic consulting, private equity, law and energy, from professional rolesin New York, Hong Kong, Malaysia and Thailand. Through these credentials, theypioneered the development of renewable energy projects in Thailand, includingone of the largest solar power portfolios in Thailand (91 MW).

ที่อยู่
1 TP&T Tower 22 Floor, Soi Vibhavadi Rangsit 19, Vibhavadi Rangsit Rd, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, 10900
ชื่อผู้ติดต่อ
Khun Busayamat Chorladda
โทรศัพท์
0-2105-8686 Fax 0-2257-7006
เว็ปไซต์
แบ่งปัน