กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
7 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาโทหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.    ศึกษาทำความเข้าใจสัญญา เงื่อนไข ข้อกำหนดต่างๆ ของโครงการ
2.    ศึกษาแบบ
3.    ศึกษางบประมาณของโครงการ ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามงบประมาณที่วางไว้ โดยการปรับปรุงยอดมูลค่างานเป็นประจำ ตรวจสอบรายงานที่จัดทำโดยผู้รับเหมา เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
4.    ตรวจสอบและประเมินแผนงานประจำเดือนให้สอดคล้องกับแผนงานหลักของโครงการ (Master Schedule) รวมถึงควบคุมติดตามให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติก่อนใช้งาน
5.    ตรวจสอบและอนุมัติแผนงานและรายงานประจำสัปดาห์เชิงปริมาณที่จัดทำโดยผู้รับเหมา
6.    ติดตามและตรวจสอบแผนการใช้วัสดุ, เครื่องมือ, เครื่องจักร, กำลังคนให้สอดคล้องกับแผนงานหลักของโครงการ นำเสนอผู้จัดการโครงการอนุมัติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
7.    ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินผลงาน และเอกสารการเพิ่ม-ลด ขอบเขตงานก่อสร้างที่จัดทำโดยผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา และเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
8.    จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการประจำเดือน (Monthly Report) เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทฯ ก่อนส่งเจ้าของโครงการ
9.    ปฏิบัติตาม และควบคุมให้เกิดการปฏิบัติตาม โดยผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามนโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ
10.    จัดการประชุมพนักงานภายในหน่วยงานก่อสร้าง เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคของโครงการ
11.    จัดเตรียมเอกสาร ติดตามประสานงาน และเข้าร่วมประชุม Site Meeting และ Project Meeting กับฝ่ายเจ้าของโครงการ, ผู้ออกแบบ, ผู้รับเหมาหลัก และผู้รับเหมาอื่นๆ
12.    พิจารณา “รายงานความเสียหาย” เพื่อเรียกเก็บเงิน และ/หรือ ชดใช้ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้รับเหมา รวมทั้งประเมินค่าเสียหายด้วยความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ตามหลักเกณฑ์ที่ผู้บังคับบัญชากำหนด
13.    พิจารณาตรวจสอบข้อมูล และสรุปเวลาที่สูญเสีย เนื่องจากการทำงานล่าช้าของผู้รับเหมา เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา
14.    จัดพนักงานทำงานล่วงเวลาตามที่ผู้รับเหมาร้องขอ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
15.    ควบคุมดูแลการดำเนินงานด้านธุรการสนาม, แม่บ้าน, ยามรักษาความปลอดภัย, การบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด
16.    ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้แล้วเสร็จตามกำหนด และมีคุณภาพที่ดี


คุณสมบัติ
  1. ปริญญาตรี (วศ.บ.) หรือเทียบเท่า และมีใบประกอบวิชาชีพ
  2. ผ่านงานอาคารสูง
  3. ไม่ต่ำกว่า 7 ปี ในตำแหน่งวิศวกรสนาม และควบคุมงานก่อสร้าง
  4. มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าโทรศัพท์
- บรรยากาศในการทำงานที่มีความจริงใจ และเคารพซึ่งกันและกันอย่างมืออาชีพ
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
above standard
4.5
4.0
3.5
4.5
ฟังเสียงจากบริษัท

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 มีทีมงานมืออาชีพที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์โครงการมากกว่า 1,000 โครงการ และได้รับรางวัลในระดับประเทศมากมาย ทั้งในสาขาอาคารแสดงสินค้า อาคารการศึกษา ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงานใหญ่ และอาคารคอนโดมิเนียมระดับหรูหราที่สุดในประเทศหลายแห่ง รวมถึงการสร้างพิพิธภัณฑ์และสถาบันการเรียนรู้แห่งชาติด้วย ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์โดยบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด บริษัทให้บริการด้านการออกแบบ สถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง และการควบคุมงาน รวมถึงงานอนุร

...
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
  • 1(current)
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.3
วิศวกร
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.3
4.3
4.0
4.0
4.5
บริษัทมีผู้บริหารที่ดี เอาใจใส่พนักงาน
ผู้บริหารมีความใส่ใจ เอาพนักงานเป็นศูนย์กลาง
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
12/04/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
12/04/2023
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

STONEHENGE CO., LTD. Established in 1992, Stonehenge is mainly providing design and consult for Architectural & Engineering services, especially we have experience in historical conservation. Currently, we are dealing with the projects of commercial building, office building, residential building, and factory for government and private sectors. Our staff and advisors comprising of well known and professional architects landscaping architects, engineers and interior designers.

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2535


ปัจจุบันถือหุ้น ร้อยเปอร์เซ็นต์ โดย บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด

ให้บริการด้าน การออกแบบ งานสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้างและ การควบคุมงาน รวมถึงงานอนุรักษ์อาคารโบราณสถานและสถาปัตยกรรมไทย

ผลงานมากกว่า 200 โครงการ ประกอบด้วย อาคารพาณิชยกรรม อาคารสำนักงาน อาคารชุดพักอาศัย และอาคารโรงงาน ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

พนักงานของบริษัทเป็นวิศวกร , สถาปนิก , และควบคุมงานก่อสร้าง ทุกคนมีความเป็นมืออาชีพ ในการทำงาน จึงมั่นใจว่าการบริการของบริษัท จะมีมาตรฐานและคุณภาพที่ดีที่สุด และสอดคล้องกับความต้องการและงบประมาณที่กำหนดไว้
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ที่อยู่
163 Soi Ratchadaphisek 19, Ratchdaphisek Rd., Dindang Bangkok 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
แผนกทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
0-2690-7460 Fax 0-2690-7463
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานนครปฐม, หางานนนทบุรี, หางานปทุมธานี, หางานสมุทรปราการ, หางานสมุทรสาคร, หางานวิศวกรเครื่องกล, หางานวิศวกรโครงการ, หางานวิศวกรโยธา, หางานวิศวกรไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์, หางานProject Control, หางานProject Management, หางานก่อสร้าง, หางานควบคุม Cost, หางานควบคุมการก่อสร้าง, หางานควบคุมงาน, หางานควบคุมไซต์, หางานคุมงานก่อสร้าง, หางานบริหารก่อสร้าง, หางานบริหารงานโครงการ, หางานบริหารโครงการ, หางานวางแผนงานก่อสร้าง, หางานสถาปัต, หางานสัญญาก่อสร้าง, หางานสามัญวิศวกร, หางานออกแบบโครงสร้าง, หางานออกแบบโยธา, หางานโยธา, หางานบริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
อ่านต่อ