กลับ
บริษัท ซิ้นส์ 24 จำกัด

Project Engineer Supervisor (M&E Engineer)

ด่วนมาก!
การก่อสร้าง/การตกแต่ง, เฟอร์นิเจอร์
25/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การก่อสร้าง/การตกแต่ง, เฟอร์นิเจอร์
25/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กทม. (ปทุมวัน)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
30,000 - 40,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

Duties & Responsibilities

• ควบคุม บริหารและจัดการ ความคืบหน้า งานระบบ M&E .oโครงการงานก่อสร้าง-ตกแต่งภายใน (Interior Construction)

• จัดทำแผนงานในการควบคุมงานโครงการให้ได้คุณภาพ และคืบหน้าตามกำหนดเวลา และงบประมาณ

• กำกับดูแล ทบทวนตรวจสอบ ติดตามผลงานเพื่อการพัฒนาบุคลากรในทีมควบคุมงานระบบ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

• จัดประชุมประจำสัปดาห์-ประจำเดือนกับผู้ว่าจ้าง,ดำเนินการจัดทำ/ตรวจสอบแผนงานประจำเดือน ประจำไตรมาสของโครงการ

• วางแผน กำหนดการจัดวัสดุอุปกรณ์ และกำลังคนแรงงานที่ต้องใช้ในโครงการ

• จัดทำและบริหารงบประมาณและประเมินต้นทุนงานระบบ ในโครงการ

• ตรวจสอบ ติดตามและจัดทำรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานระบบ M&E

• วางแผน เจรจาจัดจ้างผู้รับเหมาช่วง • ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมางานระบบฯ ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และมีคุณสมบัติเพียงพอในการทำงาน

• ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

• จัดสรรและจัดการทรัพยากรต่างๆ ให้มีความพร้อมในการทำงานในโครงการ

• ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

• ประสานงานและติดตามงานกับเจ้าของโครงการ

• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
คุณสมบัติ
• อายุ 28 ปีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ตรงในสายงานระบบ M&E ภายในโครงการตกแต่งภายใน-ก่อสร้างและอยู่ในระดับหัวหน้างาน อย่างน้อย 5 ปี
• วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีทักษะในการนำเสนองานเพื่อรายงานผลงานและความคืบหน้าของโครงการผ่าน Microsoft Project
• สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office AutoCAD ได้ดี
• สามารถทำงานเป็นทีมภายในเวลาที่กำหนดได้ มีความคล่องตัวและมีความอดทนต่อแรงกดดันได้
• มีความรับผิดชอบและจริยธรรมในการทำงานสูง
• พัฒนาตนเองให้มีความรู้ใหม่ตลอดเวลา
• มีความคิดสร้างสรรค์และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและเพื่อนร่วมงาน
• รายงานแผนและความคืบหน้าของงานต่อผู้บริหารทุกสัปดาห์

สวัสดิการ
- Health Insurance
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- พักร้อนต่อเนื่องเทศกาลใหญ่
- วันหยุดพิเศษเนื่องในวันเกิด 1 วัน
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ซิ้นส์ 24 จำกัด
บริษัท ซิ้นส์ 24 จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

“Since24 Company Limited” Since24 is the leading Interior construction in Thailand with various projects in Bangkok included the most desirable location, such as hospital, hotel, shopping mall or even office building. We provide professional services to our clients to reach their satisfaction most effectively.We are now seeking an outstanding candidate to join our team and fulfill our growth and business expansion as a team. The details of vacant positions are shown as follow :
Interested candidate please apply at HR@since24.com or apply your resume in apply now.
บริษัท ซิ้นส์ 24 จำกัด
ที่อยู่
4, 4/5 CENTRAL TOWER@CENTRAL WORLD Unit 1507, 15th Floor, Rajdamri Road, Patumwan, Bangkok, Thailand 10330
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์
092-269-7455
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานการก่อสร้าง/การตกแต่ง, หางานเฟอร์นิเจอร์, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานวิศวกรเครื่องกล, หางานวิศวกรโครงการ, หางานวิศวกรโยธา, หางานวิศวกรไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์, หางาน3d Modelling, หางานArchitect, หางานArchitecture, หางานAuto Cad, หางานAutodesk, หางานBom, หางานBuilding Construction, หางานBuilt-in, หางานCad, หางานCash Flow, หางานConstruction, หางานConstruction Drawings, หางานConstruction Management, หางานConstruction Process, หางานCost Controller, หางานFurniture Layout Plan, หางานInterior Decoration, หางานMs Project, หางานProject Control, หางานSite Architect, หางานSite Control, หางานStructure Design, หางานกระบวนการทำงานก่อสร้าง, หางานการก่อสร้าง, หางานการจัดการโครงการ, หางานก่อสร้าง, หางานก่อสร้างตกแต่ง, หางานควบคุม Cost, หางานควบคุมงาน, หางานควบคุมงานโครงการ, หางานควบคุมต้นทุน, หางานคุมโครงการ, หางานคุมไซต์งาน, หางานงานก่อสร้าง, หางานงานโครงสร้าง, หางานจัดการโครงการ, หางานตกแต่ง, หางานตกแต่งบ้าน, หางานตกแต่งอาคาร, หางานตรวจสอบผู้รับเหมา, หางานถอดแบบก่อสร้าง, หางานบริหารก่อสร้าง, หางานบริหารงานโครงการ, หางานบริหารโครงการก่อสร้าง, หางานประสานงานโครงการ, หางานมัณฑนศิลป์, หางานรับเหมาก่อสร้าง, หางานวางแผนการก่อสร้าง, หางานวางแผนงานก่อสร้าง, หางานวางแผนโครงการ, หางานสถาปนิก, หางานสัญญาก่อสร้าง, หางานออกแบบ, หางานออกแบบก่อสร้าง, หางานออกแบบตกแต่งบ้าน, หางานออกแบบภายใน, หางานออกแบบสถาปัตยกรรม, หางานออกแบบโยธา, หางานเขียนแบบงานก่อสร้าง, หางานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน, หางานโครงการก่อสร้าง, หางานโยธา, หางานบริษัท ซิ้นส์ 24 จำกัด
อ่านต่อ