กลับ
การก่อสร้าง/การตกแต่ง, เฟอร์นิเจอร์
19/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การก่อสร้าง/การตกแต่ง, เฟอร์นิเจอร์
19/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 11 ปี
นนทบุรี
ปริญญาตรี
25,000 - 60,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- วางแผน ควบคุม บริหาร งานโครงการให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
- แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ก่อน ระหว่าง และ หลัง การทำงานแต่ละโครงการ
- วางแผนการเงิน ควมคุม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการให้อยู่งบประมาณที่กำหนด 
- เข้าร่วมประชุม กับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในแบะภายนอกบริษัท 
- บริหารความเสี่ยง
- วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ตรวจสอบความถูกต้องงาน 
- ถอดปริมาณงาน ประเมินราคาเบื้องต้น
- สามารถใช้โปรแกรมแก้ไขแบบ  shop drawing ได้

-


คุณสมบัติ
มีประสบการ์ณควบคุมงานโครงการ เกี่ยวกับงานตกแต่งภายใน
มีความสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานเกี่ยวกับ งานออกแบบและตกแต่งภายใน
มีความรู้ มีเทคนิคในการแก้ไขปัญหางานต่างๆ
มีทักษะในการสื่อสารที่ดี 
มีทักษะในการวางแผนงาน และ การจัดการเวลา และ การวางแผนทรัพยากรบุคคล
มีทักษะในการประสานงาน
มีวินัยและความรับผิดชอบ


สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าโทรศัพท์

บริษัท เอ พลัส เดดคอร์ จำกัด
บริษัท เอ พลัส เดดคอร์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เอ พลัส เดดคอร์ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจด้าน ออกแบบและตกแต่งภายใน-นอก มาตั้งแต่ ปี 2550
มีผลงานทั้งงาน โรงแรม งานบ้าน งานคอนโด งานร้านอาหาร งานร้านค้า งานในห้างสรรพสินค้า งานวัด และอื่นๆอีกมากมาย
ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีธุรกิจในเครืออีก 5 บริษัทฯที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง 
 
บริษัท เอ พลัส เดดคอร์ จำกัด
ที่อยู่
99/8 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์
096-565-6991,094-826-3249 Fax 0-2912-6082
เว็ปไซต์
แบ่งปัน