กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 8 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
40,000 - 60,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- บริหารงานโครงการก่อสร้าง Solar Cell
- ประสานงานลูกค้า
- ดูแลการประมูลงาน
- ตรวจสอบปริมาณการสั่งของหน้างานจาก Site 
- เข้าประชุมประจำสัปดาห์
- รายงานความคืบหน้าของงาน ประเมินความเสี่ยงหน้างาน ควบคุม Cost และเวลา
- ควบคุมกำกับดูแลทีม Monitoring การทำงานของระบบ, service หลังการขาย
- กำกับดูแลทีมยื่นขออนุญาตติดตั้งกับหน่วยราชการ
- ร่วมหารือ เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น กับผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าของโครงการ ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาได้
- ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขอย่างมีประสิทธิผล
- เรียนรู้งานระบบวิศวกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจในงานออกแบบ และก่อสร้าง
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย อายุ 30-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วศ.บ.สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว.
 • มีประสบการณ์ในงานทางด้าน Solar Cellไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ MS Office , PDF, AutoCAD ,PVSyst
 • ปรับตัวเก่ง ยืดหยุ่น เรียนรู้เร็ว พัฒนาทักษะด้านวิศวกรรม และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
 • ทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • คุมงานหน้างานได้ดี
 • ประสานงานและมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาหน้างานได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและขับใบขับขี่
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
ฟังเสียงจากบริษัท

บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด (Hybrid Energy Company Limited) เป็นผู้จัดหาและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกชั้นนำของประเทศไทย ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท ดำเนินกิจการมาอย่างยาวนานกว่า 10 ปี ที่ผ่านมาบริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด ได้สัมผัสและรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆ ทางด้านเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกในทุกอุตสาหกรรมทั่วประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในฐานะที่เราเป็นผู้นำตลาดทางด้านเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกทั้ง

...
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด
 • 1(current)
 • 2
บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด
บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
ภารกิจและวิสัยน์ทัศน์ Hybrid Energy เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศไทย ที่จำหน่ายพลังงานทดแทนชีวมวลคุณภาพดี มีปริมาณสินค้าเพียงพอที่จะป้อนสู่โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล เรามีนโยบายที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ด้วยความรับผิดชอบ น้ำเสนอสินค้าคุณภาพ มีแหล่งปริมาณสินค้าที่เพียงพอให้บริการ ก่อนและหลังการขายอย่างสม่ำเสมอ มุ่งมั่นให้บริการที่เป็นเลิศต่อลูกค้าเป็นเป้าหมายหลัก

นโยบายความพึงพอใจของลูกค้ามีดังนี้
1 ปริมาณสินค้าที่เพียงพอและต่อเนื่อง
Hybrid Energy เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการจัดหาสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนมั่นใจถึงแหล่งของกะลาปาล์มที่มีคุณภาพและปริมาณ ซึ่งปัจจุบัน Hybrid Energy มีแหล่งสินค้าในประเทศมากกว่า 20,000 ตัน/เดือน และแหล่งสินค้าต่างประเทศมากกว่า 20,000 ตัน/เดือน ขนส่งด้วยกองเรือพันธมิตรมากกว่า 10 ลำ ที่วิ่งหมุนเวียนระหว่างประเทศตลอดเวลา Hybrid Energy ยังมีสถานที่ในการจัดเก็บสินค้าเพียงพอต่อความต้องการกะลาปาล์มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า Hybrid Energy จะมีกะลาปาล์มที่เพียงพอและต่อเนื่องสำหรับทุกอุตสาหกรรม

2 การบริการก่อนและหลังการขาย
Hybrid Energy ให้ความสำคัญของการบริการก่อนและหลังการขายเป็นอันดับต้น ๆ Hybrid Energy บริการก่อนการขายด้วยทีมงานขายที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงในเรื่องของ บอยเลอร์ ทุกระบบสามารถแนะนำการใช้และดัดแปลงเตา บอยเลอร์ ที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้

3 บริการจัดส่งรวดเร็วและตรงต่อเวลา
Hybrid Energy เน้นย้ำถึงความสำคัญของระบบขนส่งที่รวดเร็วและตรงต่อเวลา สามารถจัดส่งสินค้าให้ทันเวลาทั้งการใช้งานปกติและสถานการณ์เร่งด่วนของลูกค้า ด้วยทีมงานขนส่งที่มีประสบการณ์กว่า 15 ปี รองรับการขนส่งได้ตลอดความต้องการของลูกค้าทุกเวลา

4 การควบคุมคุณภาพสินค้า
Hybrid Energy มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้า กะลาปาล์มที่ได้มาตรฐาน คัดแยกสิ่งเจือปนในกะลาปาล์มด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ แล้วตรวจสอบคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ตราชั่งที่เที่ยงตรง เครื่องวัดความชื้น ระบบอินฟาเรด เป็นต้น ทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพกะลาปาล์ม ของ Hybrid Energy ได้อย่างดี
บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด
ที่อยู่
22/10 หมู่ที่ 7 ซอยสุขสวัสดิ์ 78/14 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์
0-2428-5555
เว็ปไซต์
แบ่งปัน