กลับ
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์, ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, การค้า/นำเข้า/ส่งออก, ธุรกิจบริการ
28/11/2023
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์, ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, การค้า/นำเข้า/ส่งออก, ธุรกิจบริการ
28/11/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. บริหารงานโครงการก่อสร้าง
2. ประสานงานลูกค้า
3. ดูแลการประมูลงาน
4. ตรวจสอบปริมาณการสั่งของหน้างานจาก Site Eng
5. เข้าประชุมประจำสัปดาห์
6. รายงานความคืบหน้าของงาน ประเมินความเสี่ยงหน้างาน ควบคุม Cost และเวลา
7. ควบคุมกำกับดูแลทีม Monitoring การทำงานของระบบ, service หลังการขาย
8. กำกับดูแลทีมยื่นขออนุญาตติดตั้งกับหน่วยราชการ
9. ร่วมหารือ เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น กับผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าของโครงการ ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาได้
10. ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขอย่างมีประสิทธิผล
11. เรียนรู้งานระบบวิศวกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจในงานออกแบบ และก่อสร้าง
12. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย อายุ 30-40 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วศ.บ.สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
3. มีใบประกอบวิชาชีพ กว.ภาคี
4. มีประสบการณ์ในงานทางด้าน Solar Cell ไม่น้อยกว่า 5 ปี
5. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ MS Office , PDF, AutoCAD ,PVSyst
6. ปรับตัวเก่ง ยืดหยุ่น เรียนรู้เร็ว พัฒนาทักษะด้านวิศวกรรม และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
7. ทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
8. คุมงานหน้างานได้ดี
9. ประสานงานและมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาหน้างานได้
10. มีความขยัน ตรงต่อเวลา อดทน รับผิดชอบ และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่
11. มีรถยนต์ส่วนตัวและขับใบขับขี่
12. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
13. มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์
14. สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
ฟังเสียงจากบริษัท

บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด (Hybrid Energy Company Limited) เป็นผู้จัดหาและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกชั้นนำของประเทศไทย ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท ดำเนินกิจการมาอย่างยาวนานกว่า 10 ปี ที่ผ่านมาบริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด ได้สัมผัสและรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆ ทางด้านเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกในทุกอุตสาหกรรมทั่วประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในฐานะที่เราเป็นผู้นำตลาดทางด้านเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกทั้ง

...
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด
  • 1(current)
  • 2
บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด
บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
ภารกิจและวิสัยน์ทัศน์ Hybrid Energy เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศไทย ที่จำหน่ายพลังงานทดแทนชีวมวลคุณภาพดี มีปริมาณสินค้าเพียงพอที่จะป้อนสู่โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล เรามีนโยบายที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ด้วยความรับผิดชอบ น้ำเสนอสินค้าคุณภาพ มีแหล่งปริมาณสินค้าที่เพียงพอให้บริการ ก่อนและหลังการขายอย่างสม่ำเสมอ มุ่งมั่นให้บริการที่เป็นเลิศต่อลูกค้าเป็นเป้าหมายหลัก

นโยบายความพึงพอใจของลูกค้ามีดังนี้
1 ปริมาณสินค้าที่เพียงพอและต่อเนื่อง
Hybrid Energy เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการจัดหาสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนมั่นใจถึงแหล่งของกะลาปาล์มที่มีคุณภาพและปริมาณ ซึ่งปัจจุบัน Hybrid Energy มีแหล่งสินค้าในประเทศมากกว่า 20,000 ตัน/เดือน และแหล่งสินค้าต่างประเทศมากกว่า 20,000 ตัน/เดือน ขนส่งด้วยกองเรือพันธมิตรมากกว่า 10 ลำ ที่วิ่งหมุนเวียนระหว่างประเทศตลอดเวลา Hybrid Energy ยังมีสถานที่ในการจัดเก็บสินค้าเพียงพอต่อความต้องการกะลาปาล์มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า Hybrid Energy จะมีกะลาปาล์มที่เพียงพอและต่อเนื่องสำหรับทุกอุตสาหกรรม

2 การบริการก่อนและหลังการขาย
Hybrid Energy ให้ความสำคัญของการบริการก่อนและหลังการขายเป็นอันดับต้น ๆ Hybrid Energy บริการก่อนการขายด้วยทีมงานขายที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงในเรื่องของ บอยเลอร์ ทุกระบบสามารถแนะนำการใช้และดัดแปลงเตา บอยเลอร์ ที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้

3 บริการจัดส่งรวดเร็วและตรงต่อเวลา
Hybrid Energy เน้นย้ำถึงความสำคัญของระบบขนส่งที่รวดเร็วและตรงต่อเวลา สามารถจัดส่งสินค้าให้ทันเวลาทั้งการใช้งานปกติและสถานการณ์เร่งด่วนของลูกค้า ด้วยทีมงานขนส่งที่มีประสบการณ์กว่า 15 ปี รองรับการขนส่งได้ตลอดความต้องการของลูกค้าทุกเวลา

4 การควบคุมคุณภาพสินค้า
Hybrid Energy มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้า กะลาปาล์มที่ได้มาตรฐาน คัดแยกสิ่งเจือปนในกะลาปาล์มด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ แล้วตรวจสอบคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ตราชั่งที่เที่ยงตรง เครื่องวัดความชื้น ระบบอินฟาเรด เป็นต้น ทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพกะลาปาล์ม ของ Hybrid Energy ได้อย่างดี
บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด
ที่อยู่
22/10 หมู่ที่ 7 ซอยสุขสวัสดิ์ 78/14 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์
0-2428-5555
เว็ปไซต์
แบ่งปัน