กลับ
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า, ไอที - ฮาร์ดแวร์
16/09/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า, ไอที - ฮาร์ดแวร์
16/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
กทม. (ห้วยขวาง)
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • The establishment and maintenance of customer relationships

o Collect customer information on the market, build customer file;

o Maintenance of key customers;

o Investigation, tracking and analysis of customer needs, provide customer service in a timely and effective manner;

o Organizations do a good job in customer information feedback and transfer to properly handle the customer's opinions and Suggestions.

  • Project operation

o The customer needs and market information collection, analysis, feedback and tracking, to dig and capture market opportunities;

o Project planning and promoting;

o Work with project team members, promote the project progress; According to the project, coordinate internal support resources;

o Responsible for organize and arrange sales contract bidding, a signed and executed, cash collection process.


คุณสมบัติ
  • Bachelor or above degree of IT, Marketing or Sales field;
  • 3-5 years of work experience on CCTV, access control, or security solution project;
  • Have experience of bidding and key account management;
  • Work in SI company of have existing customers of security (CCTV) from SI or end user is preferred;
  • Fluent English or Chinese in reading, writing and speaking;
  • Good communication and presentation skill;
  • Customer-oriented.

สวัสดิการ
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
above standard
3.7
3.7
2.5
3.2
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
3.3
ช่างเทคนิค
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
3.3
3.3
3.7
4.0
3.2
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน
โบนัสต่อปี
ต่ำกว่า 1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
30/07/2021
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน
โบนัสต่อปี
ต่ำกว่า 1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
30/07/2021
บริษัท ด้าหัว เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ด้าหัว เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. (Dahua Technology) is a world-leading video-centric smart IoT solution and service provider. On the basis of technological innovations, Dahua Technology has been continuously focusing on customer service to build an open and fully linked technology system. It comprehensively expands the application and depth of IoT data in both city-level and corporate-level markets, providing one-stop smart IoT services and solutions for the digital transformation of cities, enterprises and homes.

The company has more than 18,000 employees, of which over 50% are engaged in R&D. Committed to technological innovation, the company invests approximately 10% of its annual sales revenue to R&D and has established five research institutes: Advanced Technology Institute, Big Data Insitute, Central Research Institute, Cybersecurity Institute, and Smart City Institute. Utilizing its in-depth insight and layout of smart IoT, the company continues to explore new domains by expanding into machine vision, robotics, video collaboration, smart drone, smart fire safety, automotive technology, smart storage, smart security check, smart display and control, smart control and other fields.

With a global marketing and service network, Dahua Technology has established more than 200 provincial offices in China, as well as 58 overseas subsidiaries and representative offices covering the Asia Pacific, North America, Europe, Africa and other regions to provide customers with speedy and high-quality services. With its mission of “Enabling a safer society and smarter living”, Dahua Technology has deployed its products, solutions, and services across 180 countries and regions, covering key industries such as smart city, traffic, retail, banking & finance, energy, etc.

บริษัท ด้าหัว เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
444 Olympia Thai Tower, 21st Floor, Ratchadapisek Rd., Samsennok, Huay Kwang, Bangkok 10310
โทรศัพท์
0-2541-5188
เว็ปไซต์
แบ่งปัน