กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
ยา/เภสัชกรรม
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 2 ปี
พระนครศรีอยุธยา
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Veriy finished product & shelf life specification for new product and update dossier for current product.
 • Provide consultance for product specification, analytical method,equipment and/or provide comparison of specification and test method as client request.
 • Prepare official finished product specification and analytical method.
 • Prepare product control record/ COA
 • Prepare the dossior for regulatory submission and responsible for regulatory query on product specification.
 • Update shelf life specification to correspond with finished product specification. 

คุณสมบัติ
 • Bachelor’s degree in Pharmaceutical Science.
 • Experience in Quality Control/Laboratory or Quality Assurance in Pharmaceutical industry will be advantage.
 • Good command in English and computer literacy.
 • Strong interpersonal and communication skill, Analytical skill.
 • Excellent understanding of quality control testing and familiar with the analytical equipment.
 • Persuasive abilities, Hands-on in all aspect of work.
  • High responsible with the timeline commitment, Patient and positive thinking.

  สวัสดิการ
  - Dental insurance
  - Free shuttle bus
  - Life insurance
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  - ค่าทำงานล่วงเวลา
  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันสังคม
  - ประกันสุขภาพ
  - ประกันอุบัติเหตุ
  - ลาบวช
  - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  - เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

  logoHR.png
  รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
  คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 5 รีวิว
  flower of heart

  4.5

  Dream Company
  ยอดเยี่ยม
  4.2
  3.9
  3.5
  3.2
  ฟังเสียงจากพนักงาน

  logourl
  4.6
  ทรัพยากรบุคคล
  >1 ปี, อดีตพนักงาน
  4.6
  4.6
  4.5
  4.5
  4.0
  มีสวัสดิการดี สังคมดี มีความก้าวหน้า
  บริษัท เพิ่งเริ่มเปลี่ยนการบริหารจากฝรั่ง (DKSH) เป็น ญี่ปุ่น สวัสดิการดีดว่าแต่ก่อนมากแต่ก็มีข้อดีข้อเสียของการบริหารทีี่ต่างกันไป
  การลาพักร้อน
  อนุมัติการลาง่ายที่สุด
  สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
  5/5
  ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
  4/5
  ชั่วโมงทำงานต่อวัน
  8
  ความท้าทาย
  4/5
  โอกาสสร้างผลงาน
  4/5
  ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
  5/5
  ระบบบริหารจัดการทันสมัย
  5/5
  การขึ้นเงินเดือน
  5%
  โบนัสต่อปี
  3
  พอใจสวัสดิการ
  5/5
  ระดับรายได้
  กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
  สังคมดีในบริษัท
  5/5
  การเมือง
  ปานกลาง
  ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
  4/5
  การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
  4/5
  15/08/2021
  การลาพักร้อน
  อนุมัติการลาง่ายที่สุด
  สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
  5/5
  ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
  4/5
  ชั่วโมงทำงานต่อวัน
  8
  ความท้าทาย
  4/5
  โอกาสสร้างผลงาน
  4/5
  ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
  5/5
  ระบบบริหารจัดการทันสมัย
  5/5
  การขึ้นเงินเดือน
  5%
  โบนัสต่อปี
  3
  พอใจสวัสดิการ
  5/5
  ระดับรายได้
  กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
  15/08/2021
  บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด
  เกี่ยวกับบริษัท
      OLIC (Thailand) Limited is largest provider of contract manufacturing services for pharmaceutical, healthcare, confectionery, and supplementary industries, with a full package of one stop services, customized solutions in Thailand and South-East Asia that OLIC was founded in 1984.
      In October 2012, OLIC (Thailand) Limited has become a group company of Fuji Pharma Co.,Ltd. Fuji Pharma, a renowned Japanese pharmaceutical firm, was founded in April 1954 with the corporate vision to contribute to human health and society by providing high quality drugs
      Due to its growth and expansion, a new manufacturing plant was built and commissioned in 1997, located in Bangpa-In Industrial Estate, Ayutthaya province on 80,000 sqm.
      OLIC has cultivated successful partnerships that last. The company is a trusted partner of more than 30 multinational companies, including most of the Big Pharma organizations. The OLIC Manufacturing facility complies to GMP requirements to the PIC/S guide for Good Manufacturing Practice for Medicinal products. OLIC produces extensive range of ethical and over-the-counter medicines in all standard formats including tablets, capsules, liquids, creams, ointments and injectables, starting from dispensing until packing of finished goods.
  For more information about us, please click the following link
  www.olic-thailand.com  บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่อยู่
  166 Moo 16, Bangpa-In Industrial Estate, Udomsorayuth Road, Bangkrason, Bangpa-In, Ayutthaya 13160
  ชื่อผู้ติดต่อ
  Human Resources Department
  โทรศัพท์
  035-221-031-6 Fax 035-221-030
  เว็ปไซต์
  แบ่งปัน