กลับ
การก่อสร้าง/การตกแต่ง, อสังหาริมทรัพย์, เฟอร์นิเจอร์, ตรวจสอบคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ
24/11/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การก่อสร้าง/การตกแต่ง, อสังหาริมทรัพย์, เฟอร์นิเจอร์, ตรวจสอบคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ
24/11/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
18,000 - 20,000 บาท/เดือน + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตกแต่งภายใน ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
 • ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
 • ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
 • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
 • เมื่องานแล้วเสร็จ นัดหมายกับเจ้าของห้อง เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าตามกำหนดเวลา เพื่อให้ลูกค้ารับมอบงาน และเซ็นต์เอกสารรับมอบงานให้เสร็จเรียบร้อย
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
 • เพศ : ชาย หรือ หญิง
 • อายุ : 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ รักงานบริการ, มีความรู้และความสามารถในงานตกแต่ง


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท วายด์ อินทีเรีย จำกัด
บริษัท วายด์ อินทีเรีย จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Who We Are
WYDE Int. was founded by a team of knowledgeable professionals.
Expertise in real estate interior design business.

We are ready to give advice on designing and decorating to meet the needs of customers. Including interior contractor service (Turn-Key Service) by a team of reliable technicians. Select good quality materials that have been standardized. as well as creating added value for the owner as well.

Vision
Committed to being a leader in the design service business Comprehensive interior including improvement services and repair the residence and moving services by being a Living Partner of a customer take care of every step like a close friend who knows.

Mission
We pay attention to every detail of our customers’ needs. by improving quality and delivering the best service to be able to compete effectively and create maximum satisfaction for customers. It also focuses on expanding and developing personnel continuously.
บริษัท วายด์ อินทีเรีย จำกัด
ที่อยู่
บริษัท วายด์ อินทีเรีย จำกัด 496 หมู่ที่ 9 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
ชื่อผู้ติดต่อ
ฐาปนี
โทรศัพท์
0649624497
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท วายด์ อินทีเรีย จำกัด
Project Interior Designer
บริษัท วายด์ อินทีเรีย จำกัด
กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission
บริษัท วายด์ อินทีเรีย จำกัด
Project Landscape Architect
บริษัท วายด์ อินทีเรีย จำกัด
กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท วายด์ อินทีเรีย จำกัด
Sales & Marketing Manager
บริษัท วายด์ อินทีเรีย จำกัด
กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission