กลับ
สินค้าอุปโภค/บริโภค, เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, ยา/เภสัชกรรม/เครื่องมือแพทย์, บรรจุภัณฑ์, ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, ตรวจสอบคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ
16/02/2024
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
สินค้าอุปโภค/บริโภค, เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, ยา/เภสัชกรรม/เครื่องมือแพทย์, บรรจุภัณฑ์, ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, ตรวจสอบคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ
16/02/2024
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
พระนครศรีอยุธยา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบผลักดันแผนการดำเนินการ ISO 9001:2015 , FSSC , HALAL MUI , GMP , HACCP และระบบอื่นๆในอนาคต เพื่อให้กิจกรรมการบริหารคุณภาพต่างๆ
2. จัดทำแผน และดำเนินการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร แผนการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในและดำเนินการตรวจติดตามภายใน
3. ควบคุมองค์กรให้มีการนำระบบ บริหารคุณภาพไปปฏิบัติและคงรักษาไว้อย่างต่อเนื่อง
4. ดำเนินการสื่อสาร/ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
5. ดำเนินการทบทวนคู่มือคุณภาพ / ระเบียบปฏิบัติ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6. ติดตามกระบวนการแก้ไขเพื่อให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และเรียบร้อยทันเวลา
7. รับการตรวจประเมินจากลูกค้า หรือผู้ตรวจประเมินภายนอก เพื่อตรวจรับรองระบบ
8. ส่งเสริมพนักงานภายในบริษัทฯ ให้มีความตระหนักถึงและปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้า
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง

- อายุ 30-35 ปี

- ปริญญาตรีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปีใน QMR และระบบคุณภาพ (ระบบ ISO 9001: 2015) ในอุตสาหกรรมการผลิตใด ๆ
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ QMR และระบบคุณภาพอย่างน้อย 1 ปีในตำแหน่ง Supervisor หรือสูงกว่าในอุตสาหกรรมการผลิตใด ๆ
- มีความรู้ในระบบ ISO 9001: 2015 , FSSC , HALAL MUI , GMP , HACCP เป็นอย่างดี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (Advanced Conversational middle level of English)
- สามารถเดินทางไปทำงานด้วยตนเอง
- มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3-5 ปีในด้าน QMR และระบบคุณภาพ (ระบบ ISO 9001: 2015) FSSC , HALAL MUI , GMP , HACCP ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- หอพักสำหรับพนักงาน
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสตามผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ทวีผล ผลิตภัณฑ์ จำกัด
บริษัท ทวีผล ผลิตภัณฑ์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทฯ เป็นผู้นำทางด้านการผลิต และจัดจำหน่าย เครื่องดื่ม / น้ำผลไม้ โดยจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015 , GMP , HACCP , KOSHER และ HALAL

บริษัทดำเนินงานโดยผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีประสบการณ์มานานกว่า 45 ปี ก้าวสู่ความเป็นผู้นำตลาด มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับหนึ่ง ประเภทน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว  บริษัทฯได้เพิ่มกำลังการผลิตเพื่อสนองตอบความต้องการลูกค้าตามยอดขายที่เติบ โตอย่างต่อเนื่อง รองรับการเชื่อมโยงตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน (AEC) โดยบริษัทได้พัฒนาทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เข้มแข็ง ประสบความสำเร็จในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำของไทยเพื่อพัฒนาด้านการตลาดและ จัดจำหน่ายสินค้าทั่วประเทศผ่านทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ต้องการรับสมัครบุคคลากรเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายงาน
บริษัท ทวีผล ผลิตภัณฑ์ จำกัด
ที่อยู่
101 Chakpra Rd., Klong Chakpra, Talingchan, Bangkok 10170
ชื่อผู้ติดต่อ
แผนกทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
0-2881-3522-3 Fax 0-2881-3521
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานสินค้าอุปโภค/บริโภค, หางานเครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, หางานยา/เภสัชกรรม/เครื่องมือแพทย์, หางานบรรจุภัณฑ์, หางานค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, หางานตรวจสอบคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ, หางานพระนครศรีอยุธยา, หางานBOI, หางานคมนาคมขนส่ง‎, หางานคลังสินค้า, หางานวางแผน, หางานนำเข้า / ส่งออก, หางานวางแผนและพัฒนา, หางานเอกสารและสัญญา, หางานการตลาดทั่วไป, หางานการตลาดออนไลน์, หางานการตลาดและการขาย, หางานจัดงานอีเว้นต์, หางานวิจัยและพัฒนา, หางานสื่อสารการตลาด, หางานเทรดมาร์เก็ตติ้ง, หางานแบรนด์ / ส่งเสริมการตลาด, หางานขายปลีก / ขายส่ง / จัดจำหน่าย, หางานงานขายตรง, หางานงานขายทั่วไป, หางานงานขายทางโทรศัพท์, หางานงานขายยา, หางานงานขายระหว่างประเทศ, หางานงานขายเครื่องมือแพทย์, หางานงานขายไอที, หางานงานวิศวกรขาย, หางานงานสนับสนุนงานขาย, หางานจัดซื้อทั่วไป, หางานช่างก่อสร้าง / อาคาร, หางานช่างคอมพิวเตอร์ / โทรคมนาคม, หางานช่างซ่อมบำรุง / ช่างกล, หางานช่างยานยนต์, หางานช่างอื่นๆ, หางานช่างไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์, หางานบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน, หางานบริหารบุคคลทั่วไป, หางานฝึกอบรมและพัฒนา, หางานสรรหาบุคลากร, หางานแรงงานสัมพันธ์, หางานประกันคุณภาพ, หางานงานวิจัยและพัฒนา, หางานชีววิทยา, หางานนักคณิตศาสตร์ / สถิติ, หางานฟิสิกส์, หางานสิ่งแวดล้อม, หางานอาหารและโภชนาการ, หางานอื่นๆ, หางานเคมี, หางานวิศวกรการผลิต / วิศวกรอุตสาหกรรม, หางานกราฟฟิค, หางานช่างภาพ, หางานภูมิสถาปัตยกรรม / ผังเมือง, หางานสถาปัตยกรรม, หางานสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์, หางานออกแบบการจัดวางสินค้า, หางานออกแบบผลิตภัณฑ์, หางานออกแบบมัลติมีเดีย, หางานออกแบบเว็บไซต์, หางานออกแบบแฟชั่น, หางานกราฟฟิค, หางานซอฟต์แวร์ / เขียนโปรแกรม, หางานฐานข้อมูล, หางานตรวจสอบระบบสารสนเทศ / ทดสอบระบบ, หางานที่ปรึกษา, หางานบริหารระบบสารสนเทศ, หางานรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ, หางานสนับสนุนด้านไอที, หางานฮาร์ดแวร์, หางานเครือข่าย, หางานแอพพลิเคชั่นมือถือ, หางานEmr, หางานEnvironmental Management Representative, หางานQa, หางานQc, หางานQmr, หางานQms, หางานQuality Management System, หางานควบคุมคุณภาพ, หางานคุณภาพฝ่ายผลิต, หางานบริหารคุณภาพ, หางานระบบบริหารคุณภาพ, หางานบริษัท ทวีผล ผลิตภัณฑ์ จำกัด
อ่านต่อ