กลับ
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
22/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 3 ปี
นนทบุรี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ศึกษาและทำความเข้าใจในสัญญางานก่อสร้างในแต่ละโครงการ
 • ศึกษาและทำความเข้าใจแบบและข้อกำหนดเทคนิคงานในแต่ละโครงการ
 • ศึกษาและทำความเข้าใจวิธีการก่อสร้างงานต่างๆ ในโครงการ
 • สามารถถอดแบบและคิดปริมาณงานจากแบบได้
 • สามารถประมาณราคางานก่อสร้าง
 • ศึกษาและทำความเข้าใจวิธีการเบิกเงินของแต่ละโครงการ

คุณสมบัติ
 1. เพศชาย / เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 3. มีความรู้ความเข้าใจในการถอดแบบปริมาณงาน งานเบิกจ่ายผลงาน 3-5 ปี
 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง , พูด , อ่าน , เขียน ดี)
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office Excel , Word , Autocad ได้

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 18 รีวิว
flower of heart

3.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
3.3
3.6
2.6
3.1
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.0
ผู้บริหารระดับสูง
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.0
4.0
4.5
4.0
5.0
มีทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะองค์กรนี้ มีชีวิตที่ดีขึ้นมีความเป็นอยู่ดีขึ้น
ทุกคนที่ทำงานที่นี่เป็นกันเอง และผู้บริหารเข้าถึงพนักงานทุกคนได้ง่าย ทำให้พนักงาน กล้าบอกปัญหา กล้ามาปรึกษาในเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือ อีกทั้งบริษัทยังห่วงใย พนักงานทุกคน
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
มากกว่า 12
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
21/12/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
มากกว่า 12
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
21/12/2022
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED      

           Unique Engineering and Construction Public Company Limited is one of the leading companies in the construction industry of Thailand and is well known and recognized for its top-quality performance. Founded in 1994 with the registered capital of 50,000,000 baht, the Company has carried on its operations and placed emphasis on medium-to-large public utility construction which requires expertise in the management of projects and the selection of advanced technologies that are suitable for each construction type, such as steel bridge, reinforced concrete bridge, tunnel beneath the intersection, concrete-surfaced or asphaltic concrete road, public utility works, structural work, building work, dam and retaining wall, etc.

       UNIQUE’s solid experience in carrying out several large-scale public projects, including the Red Line Project (Bang Sue – Taling Chan Section), Mass Rapid Transit (Blue Line), Chalong Rat Expressway (Ram Inthra – Outer Right Road, new Phra Nang Klao Bridge, State Railway of Thailand for the Construction of Mass Transit System Project in Bangkok (Red Line) (I) Contract 1: Civil Works for Bang Sue Grand Station and Depots. UNIQUE is confident in skillful and high experienced personnel and advanced technology in construction industry to undoubtedly and consistently construct and complete the Project within time.

        UNIQUE has registered capital Baht 1,081,508,574 (common shares: 1,081,508,574 shares and paid-up capital Baht 779,539,289).บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
200 Jasmine lnternational Tower 18th Floor, Moo 4, Changwattana Rd., T.Pakkret, A.Pakkret, Nonthaburi 11120
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณชลธิชา 063-494-3733
โทรศัพท์
0-2582-1888 Fax 0-2582-1888-533
เว็ปไซต์
แบ่งปัน