กลับ
บริษัท เอฟบี ฟู้ด เซอร์วิส (2017) จำกัด

R&D Manager/ผู้จัดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

การผลิต
28/09/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การผลิต
28/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
10 - 20 ปี
สมุทรปราการ
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
50,000 - 100,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพ (Quality) และประสิทธิภาพ (Efficiency) ของผลิตภัณฑ์ ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม นำเสนอโครงงานการจัดแผนปรับปรุงผลิตภัณฑ์ แก่ฝ่ายผู้เกี่ยวข้อง
2.ตรวจสอบข้อมูล และเอกสารภายในแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
3.ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิต และการสร้าง
ผลกำไร ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อในการจัดหาวัสดุต่างๆ เข้ามาทดสอบและวิจัยฯ
4. ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลภายในส่วนงาน นำเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ในการกำหนดงาน
5. มอบหมายงานให้ รองผู้จัดการ/หัวหน้าส่วน/หัวหน้าหน่วย/เจ้าหน้าที่ ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งใหม่และเก่า ให้สอดคล้องต่อความต้องการของฝ่ายขาย
6. การพัฒนาบุคลากร
- ประเมินความสามารถของผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา
-กำหนดแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสร้างและพัฒนาทีมให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
-สอนงาน/แนะนำ/ให้คำปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการ หรือตามแผนงานที่กำหนด
-ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฏระเบียบของบริษัท
6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1.อายุ 40 ขึ้นไป

2.มีประสบการณ์บริหารจัดการโรงงานผลิตด้านอาหารอย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป หรือเคยมีประสบการณ์ในโรงงานอาหารมาก่อน

3.มีความรู้ความสามารถที่จะให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคให้กับทีมงานได้

4.สามารถงานใช้ Microsoft Office ในระดับดีมาก

5.มีความยืดหยุ่นในการทำงาน กระตือรือร้น ขยัน

6.มีทักษะ ในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ดี

7.การศึกษา (Education) : สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร จุลชีววิทยา ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.มีความรู้ด้านการแปรรูปสินค้า,กฎหมายอาหาร, มีความรู้ ความเข้าใจในระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO , การประยุกต์กระบวนการและความรู้ทางด้านกระบวนการผลิตอาหารมาใช้ในการออกแบบสินค้าและการคิดคำนวณต้นทุนสินค้า
สวัสดิการ
- เงินช่วยเหลือฌาปณกิจของบิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตร
- การปรับเงินเดือนขึ้นประจำปี
- ของขวัญกรณีคลอดบุตร
- ของขวัญเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าโทรศัพท์
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประชุมท่องเที่ยวนอกสถานที่ประจำปี
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- สวัสดิการการขอกู้ ธอส.เพื่อที่อยู่อาศัย
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัส
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
above standard
5.0
4.7
4.0
4.5
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
วิจัยและพัฒนา / วิทยาศาสตร์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
5.0
4.7
5.0
4.5
ท้าทายความสามารถ
ทีมดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
26/07/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
26/07/2023
บริษัท เอฟบี ฟู้ด เซอร์วิส (2017) จำกัด
บริษัท เอฟบี ฟู้ด เซอร์วิส (2017) จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เอฟบี ฟู้ด เซอร์วิส (2017) จำกัด ธุรกิจประเภทผลิต และจัดจำหน่ายอาหารแช่แข็ง อาหารปรุงรส และอาหารสำเร็จรูป ดำเนินธุรกิจมากกว่า 10 ปี ภายใต้แบรนด์ FB Chef , FB Cook 
ที่อยู่
37 หมู่ที่ 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 43 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์
0-2819-3111 ต่อ 112, 080-963-4440 Fax 0-2819-3422
แบ่งปัน