กลับ
Thai Lee Agriculture Co., Ltd.

Research And Development Manager

การค้า/นำเข้า/ส่งออก
29/09/2023
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
29/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
สมุทรสงคราม
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
30,000 - 40,000 บาท

หน้าที่และความรับผิดชอบ
-ค้นคว้าข้อมูลประกอบการทดลอง วางแผนการทดลอง จัดหาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ Supplier รวมถึงด้านเอกสารคุณภาพและวัตถุดิบมาทดลอง
-คำนวณต้นทุน
-ดำเนินการทดลองตามแผนการทดลอง ดำเนินการทดลองในระบบการผลิต ทดสอบอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
-จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ต้นแบบรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับฝ่ายขาย ร่วมให้ความเห็นในการออกแบบเครื่องจักรในการผลิตร่วมกับวิศวกรรม
-ทดสอบคุณภาพวัตถุดิบและวิเคราะห์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สารประกอบอาหาร สร้างมาตราฐานการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และข้อมูลด้านการผลิตให้กับแผนกที่เกี่ยวข้อง
-ร่วมให้ความเห็นในการตรวจสอบข้อมูลทางโภชนาการและ Ingredients บนฉลาก ทวนสอบข้อมูลที่ระบุฉลากร่วมกับฝ่ายประสานงานขาย
-วางแผนการทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
-จัดทำรายงานผลการทดสอบ และวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ เสนอผู้บังคับบัญชา
-สื่อสารและประสานงานกับทีมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายบรรลุตามวัตถุประสงค์

คุณสมบัติ

-หญิง/ชาย อายุ 30-40 ปี

-ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอย่างน้อย 3 ปี

-มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความรับผิดชอบสูง

-มีประสบการณ์ด้านการจัดการ การดำเนินงาน และภาวะผู้นำ

-มีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยม


สวัสดิการ
- ข้าวกลางวัน (กับข้าวเอามาเอง)
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ประกันชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
ฟังเสียงจากบริษัท

Sunlee พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้า มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เคียงคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

งาน หางาน สมัครงาน Thai Lee Agriculture Co., Ltd.
"มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Sunlee"
  • 1(current)
Thai Lee Agriculture Co., Ltd.
Thai Lee Agriculture Co., Ltd.
เกี่ยวกับบริษัท
We are the proud owner of Sunlee Buddha Jasmine Rice (Hom Mali Rice), the industry leader of the most premium quality Thai Hom Mali Rice. Sunlee Brand products has gained its reputation in the US since 1982 and now has become a highly trustable brand by its quality around the world.

The company has continued to develop high quality products under the Sunlee Brand. This includes new cooking ingredients and an even deeper commitment to help those in both the US and other globals markets to.


Thai Lee Agriculture Co., Ltd.
ที่อยู่
สถานที่ทำงาน บจก.ไทยลี ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 19 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณนก
โทรศัพท์
092-8896967
เว็ปไซต์
แบ่งปัน